Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj vyhlásil dotační programy pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2020 ve výši téměř 16 milionů korun  

07. 11. 2019 | 14:15

Rada Libereckého kraje včera schválila vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Kraj podpoří kulturní aktivity v regionu, záchranu a obnovu památek, ale i stavebně historický průzkum či cestovní ruch. Celkem připravil ve všech programech 15.750.000 korun.

ZUS Open Praha vecer 09 (c) PetraHajska
Foto: Petra Hajská

Dotační programy našeho resortu jsou nastaveny tak, abychom vyšli vstříc potřebám v regionu v oblasti kultury, péče o památky a také v oblasti cestovního ruchu. A právě dotační programy poslední oblasti jsou čím dál žádanější. A od výsledků projektů si slibujeme lepší servis pro návštěvníky v oblasti cestovního ruchu na území kraje,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Účelem dotačního programu Kulturní aktivity v Libereckém kraji je spolufinancování akcí regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na události se širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic. Pro rok 2020 schválili krajští radní částku 1.800.000 korun.

Z dotačního programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji je možno žádat o finanční prostředky na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek. Pro rok 2020 je v programu vyčleněno 10.650.000 korun.

Další dotační program, Stavebně historický průzkum, je určený na průzkum a dokumentaci nemovitých kulturních památek prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje. Částka k rozdělení na příští rok je ve výši dvě stě tisíc korun.

Poslední oblastí podpory jsou čtyři dotační programy na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu. Program nazvaný Řemeslná a zážitková turistika se zaměřuje na rozšíření turistické nabídky včetně zážitkové turistiky a podporu řemeslných tradic. V programu připravil kraj pro příští rok 1.200.000 korun.

Cestovní ruch v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory podpoří titul určený ke zlepšení kvality a nabídky služeb v regionu. Podpoří také konkurenceschopnost produktů a marketingové aktivity. V programu na zájemce čeká celkem 700.000 korun.

Program Podpora informačních center pomůže aktivitám spojeným s propagací nových produktů cestovního ruchu a zkvalitněním služeb informačních center. Je zde připraveno 600.000 korun.

Posledním programem je Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu. Bude určen ke zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech. V tomto dotačním programu je pro žadatele připraveno 600.000 korun.

Pro všechny žadatele Liberecký kraj připravil na rok 2020 dva semináře na téma „Jak správně vyplnit žádost o dotaci“.

Na tyto dotační programy v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu naváže nabídka dotační podpory v dalších oblastech, a to ještě letos v prosinci a na začátku příštího roku,“ dodal hejtman Martin Půta.
 

Přehled dotačních programů resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Program

Minimální dotace

Maximální

dotace

Lhůta na žádosti

Celkem v Kč

Kulturní aktivity v LK

10.000 Kč

50.000 Kč

8. 1. – 31. 1. 2020

1.800.000

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

40.000 Kč

300.000 Kč

13. 1. – 3. 2. 2020

10.650.000

Stavebně historický průzkum

10.000 Kč

60.000 Kč

13. 1. – 3. 2. 2020

200.000

Řemeslná a zážitková turistika

10.000 Kč

50.000 Kč

8. 1. – 31. 1. 2020

1.200.000

Podpora CR v turistických oblastech LK

30.000 Kč

70.000 Kč

8. 1. – 31. 1. 2020

700.000

Podpora informačních center

10.000 Kč

50.000 Kč

8. 1. – 31. 1. 2020

600.000

Podpora nadregionálních produktů a témat

30.000 Kč

100.000 Kč

8. 1. – 31. 1. 2020

600.000

LK/Filip Trdla