Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj za podporu zdraví a kvality života obdržel v minulosti významná ocenění od Národní sítě Zdravých měst ČR

12. 06. 2019 | 11:49

Od roku 2002 se kraj systematicky zasazuje o podporu zdraví obyvatel, což deklaruje v politicko-strategickém dokumentu s názvem Zdravotní politika Libereckého kraje-dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje.

zdravIrmavkouli
archivní foto z KNL Artur Irma

Krajští radní v květnu odsouhlasili jeho aktuální znění. Dokument na období 2019 a 2020 má za cíl stabilizovat systém prevence nemocí a nalézat řešení vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v Libereckém kraji.

„Dokument je dlouhodobým programem, kterým dáváme najevo, že zdraví obyvatel v kraji je pro nás jedna ze základních podmínek pro to, aby náš region prosperoval a lidé byli spokojení. Materiál navrhuje nejen aktivity, které by měly do budoucna zlepšit situaci v problematických oblastech zdravotnictví, ale věnuje se i tematice zdravého životního stylu, prevenci duševních nemocí či závislostem na návykových látkách. Jsem rád, že se na tvorbě akčního plánu podílejí i významní odborníci a není to jen text povrchního charakteru,“ uvedl MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.

Zdravotní politika na následující období řeší i další důležitá témata, jako je například význam očkování, prevence úrazů, aktivní příprava na stáří, orální zdraví apod. Veškeré aktivity se opírají o validní statistické údaje.

V rámci zdravotní politiky aktivně pracuje třiadvacetičlenná pracovní skupina, gestory jednotlivých cílů jsou pak odborníci Krajské nemocnice Liberec, Krajské hygienické stanice, lékaři z terénu či odborníci Krajského úřadu Libereckého kraje. Předpokladem do budoucna je aktualizace Akčních plánů dle připraveného Strategického rámce Zdraví 2030, který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů ČR v příštím desetiletí a navazuje na dříve formulované strategické materiály, jako jsou Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“ a příslušné akční plány, Národní strategie elektronického zdravotnictví a Strategie reformy psychiatrické péče.

Liberecký kraj za podporu zdraví a kvality života obdržel v minulosti i významná ocenění od Národní sítě Zdravých měst ČR (v r. 2011 a 2017), za několikaleté úsilí při zlepšování zdravotního stavu a za výsledky v postupu k udržitelnému rozvoji, kvalitě života a podpoře zdraví.

Kraj tak stojí po boku organizací, které významně podporují kvalitu zdraví obyvatel.

LK/Filip Trdla