Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj žádá prověrku rozhodnutí antimonopolního úřadu v zakázkách na dopravní obslužnost

24. 06. 2019 | 14:07

AKTUALIZOVÁNO: Liberecký kraj žádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby prověřil vlastní postup a rozhodnutí v několika zakázkách na autobusovou dopravu. Vedení kraje se domnívá, že antimonopolní úřad mohl svým rozhodnutím kraj poškodit, řekl dnes novinářům liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

busČsad3
archivní foto

Podnět, který na mimořádném jednání schválili krajští radní, se týká deseti zakázek včetně miliardového tendru na dopravu nebo plánovaného nákupu akcií. ÚOHS pochybení i ovlivňování svých rozhodnutí odmítá.

"Chceme, aby úřad přezkoumal, zda někteří zaměstnanci a předseda úřadu nejsou podjatí v tomto rozhodování, proto jsme předsedu úřadu oslovili se seznamem rozhodnutí, u kterých jsme měli pochybnosti. My se s dopisem a s informací o této problematice obrátíme i na nejvyššího státního zástupce," doplnil Půta. Rozhodování antimonopolního úřadu ve veřejných zakázkách na autobusovou dopravu je podle něj nestandardní, a to nejen v případě Libereckého kraje. "Úřad, který by měl kontrolovat volnou soutěž, vytvořil prostředí, ve kterém se ve veřejné dopravě dá dodavatel vysoutěžit jen obtížně, upozorňujeme na to poslední tři roky," dodal hejtman.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda dnes na dotaz ČTK uvedl, že přezkumné řízení je možné zahájit pouze do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí. "A pro zahájení takového řízení musí být splněna podmínka, že lze důvodně pochybovat o tom, že je rozhodnutí v souladu s právními předpisy," doplnil. Úřad je ale podle něj přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové dopravce.

"Jediným měřítkem v rozhodování Úřadu je vždy pouze zákon o zadávání veřejných zakázek a další relevantní legislativa," uvedl Švanda. Při tendrech na zajištění autobusové dopravy dochází podle něj k tvrdému konkurenčnímu boji dopravců, a tedy k jejich častému napadání u ÚOHS. "Je nezpochybnitelné, že tato zadávací řízení jsou značně složitá a zadavatelé mají potíže s nediskriminačním a transparentním nastavením jejich podmínek," dodal.

Liberecký kraj žádá o prověření zakázek, do nichž ÚOHS během řízení přímo či nepřímo zasahoval. K rozhodnutí podat podnět vedly podle hejtmanova náměstka pro dopravu Jana Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj) informace o možném propojení předsedy ÚOHS s dopravní společností BusLine, které se v posledních dnech objevily v médiích. Právě společnost BusLine ve většině případů zakázky Libereckého kraje napadla. "Firma BusLine se dlouhodobě a cíleně snažila o ovládnutí trhu v rámci autobusové dopravy a rozhodnutí úřadu této snaze přímo či nepřímo napomáhala," řekl.

Že by ve správních řízeních rozhodoval ve prospěch společnosti BusLine, úřad odmítá. "V řadě případů tomu bylo právě naopak. Ze statistiky šetření podnětů a správních řízení za posledních pět let, v nichž jako stěžovatel či vybraný uchazeč figurovala společnost BusLine, vyplývá, že z celkem 30 návrhů a podnětů skončilo 12 v neprospěch společnosti BusLine, devět ve prospěch a v devíti případech bylo řízení zastaveno," dodal Švanda. Úřad podle něj rozhoduje za všech okolností nezávisle a jakékoliv spekulace o ovlivňování ze strany vnějších subjektů důrazně odmítá.

Problémy se soutěžemi na zajištění veřejné dopravy nemá jen Liberecký kraj. Praha zatím nemůže podepsat smlouvy v 11 okrajových částech metropole na provoz autobusů Pražské integrované dopravy. Zakázku prošetřuje ÚOHS na základě podnětu společnosti Toms Transport Services patřící Milanu Tomsovi, někdejšímu šéfovi společnosti BusLine v Ústeckém kraji. Problémy s tendry mají ale také v Královéhradeckém, Zlínském nebo Plzeňském kraji. "Jsme v kontaktu i s Ústeckým krajem, myslím, že tam připravují podobný podnět. Budeme oslovovat i ostatní kraje," dodal Půta.

čtk

DOKUMENT: Kraj žádá prověření rozhodnutí a postupu antimonopolního úřadu v několika případech spjatých s autobusovou dopravou

Zajistit autobusovou dopravu v regionu, bylo v některých případech pro Liberecký kraj nelehké. Nikoli z důvodu nedostatku řidičů nebo autobusů, ale proto, že do soutěží často vstupoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nebo je napadala dopravní firma BusLine, jež se snažila o monopol v České republice. 

„Rada Libereckého kraje dnes rozhodla o podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na přezkum jeho postupu v celkem deseti řízeních. K tomuto kroku jsme dospěli také na základě nových informací, které přinesla média minulý týden,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Máme obavy, že postup ÚOHS vůči Libereckému kraji ve zmíněných řízeních mohl kraj poškodit,“ vyjádřil pochybnost Půta.

„Zvažujeme, že o přezkum vybraných rozhodnutí antimonopolního úřadu požádáme také Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ doplnil Jan Sviták, náměstek pro dopravu, investice a veřejné zakázky.

Firma BusLine a. s. a firmy s ní spojované napadly soutěž o zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském, Zlínském, Královehradeckém i Ústeckém kraji a naposledy v Praze.

Liberecký kraj se dlouhodobě snažil o založení vlastního dopravce, kterého nakonec i přes zákaz nákupu akcí, který vydal ÚOHS, přece jen úspěšně založil. „Chceme mít větší přehled o financích, které do autobusové dopravy dáváme. Jen minulý rok to bylo více než 300 milionů korun,“ vysvětloval tehdy důvod založení vlastního dopravce hejtman Půta, který nyní hodnotí založení krajské společnosti jako správné rozhodnutí.

Přehled veřejných zakázek Libereckého kraje v oblasti dopravní obslužnosti posuzovaných ÚOHS:

1. Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024

2. Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Východ

3. Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever

4. Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Západ

5. Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever

6. Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever (z moci úřední)

7. Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever

8. Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Sever

9. Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Východ

10. Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě

LK/Andrea Fulková