Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na protidrogovou politiku si kraj vyčlenil pět milionů, podpoří prevenci, léčbu i resocializaci 

11. 06. 2019 | 11:11

Již od roku 2004 se Liberecký kraj věnuje drogové problematice. Na posledním zasedání odsouhlasili krajští radní plán protidrogové politiky na další období. Do roku 2022 může dát kraj na řešení problémů s nelegálními drogami, alkoholem, tabákem či hazardním hraním v optimálním případě celkem 5 milionů korun ze svého rozpočtu.

„Kraj se věnuje boji proti drogám a ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek dlouhodobě. Plán protidrogové politiky zpracováváme vždy na tříleté období. Jeho znění projednáváme napříč resorty, ať už to je oblast zdravotnictví, školství či sociální sféra. Na omezení vlivu omamných látek na zdraví obyvatel dáme celkem 4.100.000 korun. V případě, že porostou daňové příjmy kraje, můžeme navýšit dotaci každoročně o 300 tisíc, takže v optimálním případě může jít na drogovou prevenci do roku 2022 až 5 milionů korun,“ uvedl Pavel Svoboda, náměstek pro resort sociálních věcí.

První dokument věnující se omezování vlivu drog kraj zpracoval již v roce 2004. Jednalo se o Krajský plán prevence a léčby. Na tento dokument navazovalo několik akčních plánů. Posledním dokumentem byl Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015–2018.

Hlavním úkolem plánu je nabídnout institucím, organizacím a občanským společnostem možnost připojit se ke krajské protidrogové politice. Kraj podpoří služby prevence, léčby a resocializace a služby snižování rizik užívání návykových látek.

Dokument vytvořil kraj ve spolupráci s příslušnými orgány obcí, poskytovateli odborných adiktologických a navazujících služeb, zástupci státních a nestátních institucí ze zdravotní, sociální a školské oblasti, zástupci represivních složek a justice a zástupci komerční oblasti věnující se drogové problematice. Na tvorbě plánu se podílela i krajská protidrogová komise.

„Před problémy se závislostí na drogách, alkoholu, tabáku nebo hazardu nemůžeme zavírat oči, jsou součástí světa kolem nás. Proto je podpora činnosti organizací, které lidem se závislostí pomáhají a dávají jim šanci k návratu do života, důležitá,“ dodal hejtman Martin Půta.

LK/Filip Trdla