Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Nadace Ivana Dejmala vyhlásila grantový program ekologické výchovy dětí pro rok 2020

18. 12. 2019 | 5:55

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila další ročník grantového programu ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji pro rok 2020. Žádosti se vyplňují do jednoduchého formuláře a nadace se tak snaží zájemcům vše administrativně ulehčit, aby většinu času mohli věnovat projektu samotnému a ne papírování „Naším cílem je podpora nejmladší generace se snahou ji vést k udržitelnému a kladnému vztahu k přírodě a krajině, kde žijí,“ vysvětluje Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Žádost mohou podat školy všech stupňů, organizace pracující s mládeží, jednotlivci, pedagogičtí pracovníci a další za předpokladu, že jejich projekty budou zaměřeny na věkovou skupinu žáků mateřských, základních nebo středních škol. Nadace podpoří především realizaci praktických ekologických výukových programů pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, kterou je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně. Nadace preferuje vlastní projekty a nepodporuje pouhý nákup služeb, kurzů, či hotových programů. „Snažíme se podpořit samostatnou aktivitu dětí, vítáme projekty, které zapojují více subjektů jako jsou například rodiče či veřejnost a zohledňujeme i akce s delší časovou návazností,“ doplňuje Petrovský.

Vyplněnou žádost je třeba zaslat na email info@nadaceivanadejmala.cz do 31. ledna 2020. Letošní novinkou je omezení finančního rozsahu, kdy je možné žádat o částku mezi 5 a 30 tisíci korunami. Limit se nevztahuje na samotný projekt, ale na podíl, o který si škola požádá. A ani tentokrát není vyžadována žádná finanční spoluúčast. Další informace včetně projektů podpořených v minulých letech a samotného vyhlášení naleznou zájemci na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz v sekci Granty. Případné dotazy je možné směrovat na Ondřeje Petrovského tel. 605 701 503 nebo e-mail: info@nadaceivanadejmala.cz. „Žádosti bude hodnotit poradní sbor z řad odborníků na ekologickou výchovu a schvalovat správní rada nadace. O výsledcích grantového programu budeme všechny žadatele informovat,“ informoval Petrovský.

V letošním roce vyhlásila nadace již osmnáctý ročník. Do toho minulého se přihlásilo 26 projektů a po pečlivém zvážení jich bylo podpořeno 12 v celkové výši 151 548,- Kč. „V průběhu celého roku byly projekty postupně realizovány. Nyní můžeme konstatovat, že všechny dopadly úspěšně a zkontrolovali jsme, že prostředky byly vynaloženy efektivně,“ řekl Petrovský. Za celou historii grantového programu bylo podpořeno 220 projektů celkovou částkou přesahující 2,8 miliónů korun. Na grantový program přispívá pravidelně Liberecký kraj a některé regionální firmy. I díky jejich podpoře byla realizována celá řada aktivit dětí a mládeže zaměřená na ekologickou výchovu. Podařilo se například uspořádat několik poznávacích pobytů přímo v Jizerských horách, proběhly výzkumné projekty zaměřené na poznávání přírody a nezbytnosti její ochrany. Nadace pomohla i školám s vybudováním edukativních prvků na školních zahradách nebo pomůcek na její zkoumání dětmi. Zajímavé byly též aktivity zaměřené na práci školních kolektivů v terénu, kdy se účastnily výsadby stromů nebo se celoročně zapojovaly do praktické ochrany přírody. „Bez pomoci firem i Libereckého kraje by to však nebylo možné a velmi si jejich podpory vážím,“ uzavírá Petrovský

TZ