Nouzový stav nevystavil stopku ani dostavbě Podnikatelského inkubátoru, ani přípravě libereckého terminálu

25. 03. 2020 | 9:46

Liberecký kraj pokračuje v přípravě investičních akcí i v době omezujících opatření z důvodu šíření koronavirové infekce. Novináře o tom informoval náměstek hejtmana pro dopravu a investice Jan Sviták (SLK).

EDkraj
Dostavba v areálu sídla Libereckého kraje bude pokračovat. Archivní foto nedávno dokončeného Evropského domu.

Na minulém jednání Rady Libereckého kraje dne 17. 3. 2020, bylo rozhodnuto o následujících akcích:

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou – Domov a Centrum aktivity, p.o. Jedná se o novostavbu přízemní budovy chráněného bydlení, kdy objekt bude určen k užívání osobám s pohybovým omezením. Předpokládaná hodnota stavby je e výši 19.009.000,- Kč bez DPH

Pokračuje realizace stavby Rekonstrukce budovy „D“ pro Podnikatelský inkubátor, byl schválen Dodatek č. 6, kde se jedná o vícepráce a méněpráce při realizaci stavby. Stavba probíhá dle harmonogramu, jsou svolávány i v současné době Kontrolní dny stavby – každý čtvrtek. Celková hodnota díla je ve výši 260 mil. Kč bez DPH

Rada kraje rovněž schválila Dodatek č. 7, veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“, kdy se jednalo již o poslední dodatek ke smlouvě mezi LK a stavební společností BAK a.s., jako zhotovitel. Stavba se chýlí ke svému dokončení, které bude po stavební stránce do 31. 3. 2020. Následovat bude vybavení muzea technologiemi a nábytkem.

Na včerejším jednání mRK (dne 24. 3. 2020) Rada kraje projednala a schválila:

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, kdy by měl z veřejné soutěže vzejít dodavatel těchto prací. Předpokládaná hodnota oprav střechy nad historickou budovou školy je ve výši 26 mil. Kč – bez DPH. Tato budova si jistě zaslouží zvýšenou pozornost, neb v minulém roce zde v areálu školy bylo otevřeno Centrum odborného vzdělávání, které má škole pomoci ve výběru kvalifikovaných absolventů.

Liberecký kraj pokračuje v programu „Školy bez bariér“ a rada schválila pokračování zadávacího řízení na Gymnázium Jeronýmova 425/27, zde bude po realizaci opatření zcela bezbariérový přístup. Náklady celkem jsou v předpokládané hodnotě 10,978,- tis. Kč bez DPH.

Obdobně je do programu Školy bez bariér zahrnuta i Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o., kdy hodnota bezbariérových úprav dosáhne 8.000,- tis. Kč bez DPH.

RK včera rovněž rozhodla o vypsání zadávacího řízení u veřejné zakázky „Přístavba výtahu budovy F, Jedličkova ústavu, p.o.,“ kdy opět náklady kraj předpokládá ve výši 6.382,- tis. Kč bez DPH.

Odbor investic společně s Odborem rozvoje a Agenturou pro regionální rozvoj bude řešit přípravnou fázi – zpracování projektové dokumentace pro „Opatření pro zadržování vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku, ve fázi zpracování PD ve výši 309 tis. Kč bez DPH.

Bude probíhat i veřejná zakázka malého rozsahu na „Modernizaci učeben pro výuku cizích jazyků a IT na SŠHaL ve Frýdlantě, předpokládaná hodnota zakázky je vy výši 1.652,- ti. Kč bez DPH.

Liberecký kraj dále řeší přípravné práce pro výstavbu terminálu autobusového nádraží v Liberci, probíhají jednání jak mezi Statutárním městem, tak LK jako investorem a vysoutěženým projekčním ústavem, i za účasti zpracovatele Studie – Ing. arch. Stolína.

Velmi dobře se vyvíjí stavba Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby v Rokytnici nad Jizerou, kde se dnešního dne konal řádný kontrolní den stavby.

Pokračuje i rekonstrukce budovy v Jablonci nad Nisou Podhorské ulici, pro umístění posledního Centra odborné výchovy.

Pokračují i obě stavby Transformací – lokalita Sosnová i Lada. V současné době probíhá výběrové řízení na 3 lokalitu, a to na Jestřebí.

Dále pokračuje výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ SOU v České Lípě. Akci realizuje společnost MSV Liberec s.r.o. za sjednanou cenu 6,75 mil. Kč včetně DPH.

Byla zahájena rekonstrukce v Domově důchodců Jablonecké Paseky, kde proběhne kompletní výměna 5 výtahů. Akce vyjde Liberecký kraj na 6,9 mil. Kč včetně DPH.

LK/Jan Mikulička

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace