Nové stromy, cesty i lavičky. Zahrady domovů důchodců v kraji prošly úpravami za miliony 

14. 10. 2021 | 5:43

Strávit podzim života v příjemnějším prostředí umožní klientům domovů důchodců v kraji zrevitalizované zahrady, které je obklopují. Od počátku letošního roku obnovou prošlo okolí domů seniorů v Jindřichovicích pod Smrkem a Sloupu v Čechách. Náklady činily více než pět milionů korun.
 

Sloup v Čechách nová výsadba
Sloup v Čechách. Foto LK

„Zahrady domovů důchodců slouží nejen seniorům, ale také jejich příbuzným, kteří za nimi přijíždějí na návštěvy. Parkové úpravy, kterými tyto areály prošly, jim umožní trávit společné chvíle v příjemném prostředí,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Domov důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem sídlí ve třech historických vilách pojmenovaných Daniela, Albert a Rozálie, přičemž ke každé z těchto staveb náleží rozlehlá zahrada. Kromě ošetření hodnotných dřevin se kácely nebezpečné a neperspektivní stromy a sázely dřeviny nové. Vzhledem k tomu, že v domově důchodců jsou i méně pohybliví klienti, vznikly v zahradách vil Daniela a Rozálie cesty a lavičky, díky kterým se lépe dostanou do parku.

Ve Sloupu má areál domova důchodců podobu zámeckého parku a jakékoliv úpravy je třeba konzultovat s Národním památkovým ústavem. Původně bylo v plánu i zde upravit síť cest tak, aby byl park pro klienty lépe přístupný. Požadavky památkářů by nicméně rekonstrukci prodražily,  a proto kraj nakonec přistoupil pouze k úpravám zeleně a odstranění nevzhledného kompostu z části areálu. Stejně jako v Jindřichovicích, i ve Sloupu se nyní bude po tři roky na nové stromy dohlížet a odborně pečovat o jejich správný růst a vývoj.

Řečí čísel: v Jindřichovicích bylo pokáceno 72 stromů včetně odfrézování 83 pařezů, ošetřeno 188 stromů a vysazeno 51 stromů a 80 keřů. Vznikly dvě pěší cesty a návštěvníkům slouží šest nových laviček. Ve Sloupu bylo pokáceno 81 stromů a odfrézováno 82 pařezů, ošetření se dočkalo 89 stromů a vysazeno bylo 39 stromů a 77 keřů.

„Celkové náklady projektu v Jindřichovicích činí 4 miliony korun, přičemž z Operačního programu Životní prostředí kraj obdrží dotaci ve výši 1,1 milionu. Ve Sloupu výdaje tvoří 1,1 milionu, dotace z operačního programu představuje 410 tisíc korun,“ doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

LK/Jan Mikulička

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace