Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

O sníženou DPH vodárenská společnost zlevní kubík, od května 2020 klesne cena vodného a stočného

29. 11. 2019 | 15:29

Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje cenu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění zaplatí od 1. ledna odběratelé v Ústeckém a Libereckém kraji 103,39 korun včetně DPH. Od 1. 5. 2020 však dochází ke změně výše DPH z 15 % na 10 %. Proto od 1. května 2020 klesne cena vodného a stočného na 98,91 Kč včetně DPH.

voda
ilustrační foto

„Tato částka se často redukuje na jediné číslo „cena vody“, ale je důležité si uvědomit, že se jedná vlastně o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, je náročný a nákladný proces,“ vysvětluje generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a jeho provozní společnost SčVK se starají o téměř 13 000 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí a více než 1300 objektů jako jsou úpravy vod, čistírny odpadních vod, vodojemy a podobně. Zásobují 1,1 milionu obyvatel na území desetiny rozlohy ČR.

Při stanovení vodného a stočného se již od založení společnosti řídíme těmito zásadami: dodržení sociální únosnosti, solidární cena na celém území naší působnosti, zodpovědný a transparentní přístup řádného hospodáře, a pravdivě odrážet skutečné oprávněné náklady dané podmínkami v regionu. „Navzdory rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské práce se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, tj. pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem cena vody již několik let dokonce klesá,“ doplňuje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Cena vody pro rok 2020

 

k 1. 1. 2020 bez DPH

k 1. 1. 2020 s 15% DPH

k 1. 5. 2020 bez DPH

k 1. 5. 2020 s 10% DPH*

Voda pitná (vodné)

46,15

53,07

46,15

50,77

Voda odkanalizovaná (stočné)

43,76

50,32

43,76

48,14

Celková cena vody

 

103,39

 

98,91

*Snížení ceny vody poznají odběratelé v ročním vyúčtování, kdy se jim změna DPH od 1. 5. 2020 započítá poměrně podle termínu odečtu vodoměru a následné fakturaci.

 

TZ SVS