Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Podpora kulturních aktivit začíná na 10 tisících a končí na padesáti. Celkem se mezi zájemce rozdělí 1,8 milionu

12. 12. 2019 | 12:12

Po roce Liberecký kraj opět vyhlašuje dotační program na podporu kulturních aktivit. Letos z něj podpořil celkem 61 akcí, jako jsou například Nisa film festival 2019 v kině Varšava, Národní výstava poštovních známek „Liberec 2019“ či Sculpture Line.

kultura
ilustrační foto

Žadatelé mohou v příštím roce čerpat celkem 1.800.000 korun s tím, že minimální možná výše dotace je 10.000 korun a maximální 50.000 korun.

Účelem podpory je spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

„Tímto dotačním programem chceme zejména podpořit takové akce v kraji, které navštěvují nejen místní lidé v obcích a městech, ale i návštěvníci ze vzdálenějších koutů republiky,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zájemci mohou žádat o dotaci na nákup spotřebního materiálu či služeb (např. propagace, grafické práce, jazykové korektury, tisk, výlep plakátů, kulturní vystoupení či technické zajištění akce), dále na pronájem prostor, techniky, mobiliáře, mobilních WC apod. Z peněz je možné zaplatit i ubytování, cestovné a dopravu v případě pořádání různých jarmarků, trhů nebo slavností. Dotaci nelze využít na vydávání knižních publikací.

Lhůta pro podání žádostí běží od 8. do 31. ledna roku 2020.

LK/Filip Trdla