Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Připomínky k návrhu Strategie sociálního začleňování může veřejnost podávat do 10. září

03. 09. 2021 | 9:19

Liberecký kraj oslovuje občany s nabídkou připomínkovat tzv. Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+. Jejím cílem je co nejefektivněji řešit problematiku sociálního vyloučení. Dokument vypracoval Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

LKmad2
archivní foto Mad

„Strategie sociálního začleňování ukazuje směr, kterým by se řešení problematiky sociálního vyloučení mělo ubírat. My jsme se rozhodli zapojit do připomínkování i občany, kteří tak mohou vyjádřit svůj názor. Čas mají do 10. září letošního roku,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Dokument mimo jiné prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k boji se sociálním vyloučením, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení a zasazuje se o šíření principu mainstreamingu sociálního začleňování na všech správních úrovních v rámci kraje.

Návrh Strategie sociálního začleňování včetně připomínkovacího formuláře naleznou zájemci na webových stránkách https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/zalezitosti-narodnostnich-mensin-a-cizincu/socialni-zaclenovani/strategie-socialniho-zaclenovani-libereckeho-kraje-2021-pripominkovani.

Připomínky lze podávat výhradně prostřednictvím tohoto formuláře.

V případě jakýchkoli dotazů lze kontaktovat Ivanu Hrubou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ivana.hruba@mmr.cz; 777 430 244) nebo Václava Strouhala z Krajského úřadu Libereckého kraje (vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz, 725 704 057).

Případné připomínky lze zasílat do 10. září 2021 na e-mail:  ivana.hruba@mmr.cz.

 

 

LK/Filip Trdla