Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Seminář v Raspenavě ukázal, jak komunikovat s dítětem, které prožívá složitou situaci

08. 06. 2019 | 10:10

Další společný seminář pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušníky policie a psychology z celého kraje připravilo Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, krajská příspěvková organizace. První den dvoudenního semináře v Hotelu Zámeček v Raspenavě byl ve čtvrtek 6. června věnován tématu, jak navázat kontakt s dítětem v ohrožení, v šoku nebo v jiné složité situaci. Zahájení se zúčastnil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Raspenava seminář, m (3)
Foto: LK

Seminář, nazvaný Základy vedení rozhovoru s dítětem, vedl sociální pedagog a psychoterapeut Filip Hajna. Naznačil několika desítkám přítomných odborníků, jaké metody volit, pokud dítě zarytě mlčí. Co dělat, když dítě odmítá komunikovat s vyšetřovateli nebo pracovníky psychologické poradny právě proto, že je ve škole šikanované, že má strach, anebo že je ve stresu z rozchodu rodičů, bylo obětí domácího násilí nebo svědkem nějaké nenadálé dramatické situace.

Ve všech pomáhajících profesích je přítomen stejný faktor – práce s bezmocí. U dítěte, které nechce z nějakého důvodu komunikovat, je potřeba navodit pocit bezpečí a atmosféru vzájemné důvěry. Nelhat, být autentický, vnímat jeho nonverbální signály,“ řekl v úvodu Filip Hajna.

Psychologové i pracovníci sociálně-právní ochrany dětí se potřebují například dozvídat informace od dětí, které vyrůstají v dětských domovech. Důležité svědectví poskytuje také dítě ve fázi rozhodování, jestli bude po rozvodu rodičů žít s matkou či otcem. K rozmluvení mlčících dětí používají odborní pracovníci plyšové hračky, obrázkové kartičky, balónky, loutky, malování a další kreativní pomůcky. Seminář nastínil, jak pomůcky nejlépe využívat.

Komunikovat s dítětem, které se ocitlo ve složité situaci, není jednoduché. Čím kritičtější je daná situace, tím hůře se s dítětem navazuje kontakt. Zvlášť když mu hrozí nějaké nebezpečí nebo je samo v šoku. I dítě, které vyrůstá v harmonické rodině, a nezažívá žádný stres, má často, hlavně během dospívání, etapy, kdy se uzavírá do sebe. Proto jsem rád, že naše organizace v čele s ředitelem Ivo Brátem uspořádala tento seminář, adresovaný hned několika oborům najednou. A to je další cíl semináře – aby si jednotliví pracovníci navzájem vyměňovali zkušenosti a řešili kritické situace společně. Vzájemná spolupráce je nejrychlejší cestou k úspěchu,“ zdůraznil náměstek Pavel Svoboda.

Druhý den setkání, pátek 7. června, účastníky čekal seminář, nazvaný Interdisciplinární spolupráce Intervenčního centra Ústí nad Labem. Setkání různých odborníků nad jedním problémem organizuje vedení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje už několik let. Jak podotkl ředitel Ivo Brát, Liberecký kraj je jedním z mála, ne-li jediným v republice, který se systematicky snaží posilovat vzájemnou informovanost a součinnost různých složek, od státních policistů až po rodinné terapeuty.

LK/Jan Mikulička