Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2019 pro obce, podnikatele i organizace startuje

07. 07. 2019 | 18:43

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2019 je soutěž, jejímž cílem je ocenit organizace v Libereckém kraji, které jsou aktivní při naplňování zásad společenské odpovědnosti a mohou být vzorem pro ostatní.

knihovna hejtmanRegál kniha menší
Ilustrační foto, LK

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Libereckého kraje. Uzávěrka soutěže je 15. září 2019.

Soutěž se dělí na následující kategorie:

 1. Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců, do 250 zaměstnanců a nad 250 zaměstnanců

 2. Organizace veřejného sektoru

  1. obce (s rozšířenou působností a ostatní obce)

  2. ostatní organizace veřejného sektoru (do 50 zaměstnanců, nad 50 zaměstnanců)

Dokumenty k registraci do soutěže:

 1. Statut Ceny

 2. Uživatelská příručka

 3. Přihláška

 4. Dotazník

Přihláška musí být opatřena přesnou adresou organizace se jménem kontaktní osoby včetně telefonického a elektronického spojení a také podpisem vrcholového představitele uchazeče.

Povinností uchazeče je vyplnit přihlášku a dotazník pravdivě pro příslušnou kategorii. Obojí pak odesílá některým z uvedených způsobů:

 • e-mailem na adresu: otto.kult@kraj-lbc.cz

 • datovou schránkou: Liberecký kraj ID: c5kbvkw

 • písemně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, manažer kvality, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2

Termín zaslání přihlášky a dotazníku je 15. září 2019.

LK/Filip Trdla