Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

SRNA index: V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, bylo by to pytláctví

25. 05. 2024 | 14:38

Uplynulé pololetí, během kterého sleduje SRNA index počty střetů vozidel se zvěří a odhadovanou výši škod po těchto nehodách, přineslo nový pohled na situaci sražené zvěře na českých silnicích.

srna-silnice
archivní ilustrační foto

⦁    Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší 10. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Libereckém kraji a zbytku republiky.
⦁    SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách dále doplněných o sofistikovaný odhad z dat Jednotného systému dopravních informací (JSDI), výši škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná.
⦁    Od loňského října do letošního března (včetně) došlo v Libereckém kraji podle dat policie a údajů z Jednotného systému dopravních informací (JSDI) ke 571 srážkám se zvěří.  

 

„Kromě policejních dat byly do výpočtu SRNA indexu zařazeny rovněž kvalifikované odhady vycházející z dat JSDI. Robustnější datový model nám pomáhá získat přesnější obrázek o střetech vozidel se zvěří, a to zejména v krajích, kde policisté přestali se systematickou evidencí střetů se zvěří,“ vysvětluje Michal Bíl, odborník na problematiku sražené zvěře z Centra dopravního výzkumu.

Aktuální čísla tak ukazují, že počet srážek se zvěří v Česku zůstává stále na velmi vysoké úrovni – konkrétně jde za období říjen 2023 – březen 2024 o 10 027 případů. Celková škoda spojená se sraženou zvěří se vyšplhala na 397 milionů korun.

SRÁŽEK SE ZVĚŘÍ V PARDUBICKÉM KRAJI PŘIBYLO

Uplynulé zimní období potvrdilo, že riziko střetu se zvěří se pro řidiče nijak nesnižuje. A to i v Libereckém kraji, kde se počet srážek se zvěří meziročně zvýšil. Od října 2023 do březnu 2024 policisté zaznamenali 571 nehod, zatímco mezi říjnem 2022 a březnem 2023 jich bylo 423.

Škoda na zdraví, životě a majetku způsobená srážkami se zvěří zde podle SRNA indexu v přepočtu činí 5 604 korun na kilometr. Opatrní musí být motoristé především v okrese Česká Lípa. Došlo zde ke 273 nehodám celkem za 9,2 milionů korun.

POŠKOZENÝCH VOZIDEL PŘIBÝVÁ

Vysoký počet nehod se zvěří v Česku potvrzuje i Generali Česká pojišťovna, u níž má svoje vozidlo pojištěno přes dva miliony motoristů. Největší domácí pojišťovna denně řeší přes dvě desítky pojistných událostí po střetu se zvěří – jen za rok 2023 šlo celkem o 8149 případů za 382 milionů korun.

Ve sledovaném období od října 2023 do března 2024 bylo ve statistikách Generali České pojišťovny evidováno celkem 4121 pojistných událostí, v nichž figurovala zvěř a které se řešily buď z připojištění střetu se zvěří nebo z havarijního pojištění. Meziročně jde o nárůst o 15 procent. „Klientům jsme za tyto pojistné události vyplatili 188 milionů korun, což je meziročně o 13 % více,“ potvrzuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel z Generali České pojišťovny.
Náklady na pojistné události – tedy opravy vozidel – stále průběžně rostou s tím, jak do cenových kalkulací vstupují dražší náhradní díly, ale i materiály i práce v autoservisech.

Pojištění za takových okolností představuje nejužitečnější nástroj, jak se může motorista vyrovnat se vzniklou škodou na svém vozidle. „Ty se nezřídka pohybují v desítkách tisíc korun, výjimkou nejakou ale ani nehody v řádech stovek tisíc korun. Týká se to především vozidel kategorie SUV, které se při vysoké rychlosti střetnou s těžkým zvířetem – nejčastěji divočákem,“ vysvětluje Patrik Nauš.

DOMINANCE SRNY A DIVOČÁKA

Jaká zvířata na českých silnicích ohrožují motoristy nejčastěji? Pod koly osobních i nákladních automobilů končí nejčastěji srnec či srna, a to až v 80 % případů. Následuje je prase divoké zhruba v 10 % případů. Na zbylé srážky připadají už ve velmi malých počtech ostatní druhy zvířat. „Lze očekávat, že v lesních oblastech jde o jeleny/laně a daňky/daněly. V nížinách a tam, kde jsou příhodné podmínky, půjde o zajíce. V únoru přitom došlo u Mnichova Hradiště ke srážce s vlkem, což je v našich poměrech ojedinělá událost,“ popisuje praxi Michal Bíl z CDV. Podle jeho slov jsou to právě šelmy, které svojí přítomností v krajině dokáží prokazatelně snížit počet střetů kopytníků s auty.

NEJRIZIKOVĚJŠÍ OKRESY

Při pohledu na okresy - nejnižší sledované jednotky u SRNA indexu, se objevují tři, které jsou v rámci Česka z pohledu počtu sražené zvěře vůbec nejhorší.

Za uplynulé sledované období se nejvíce střetů odehrálo v okrese Benešov – konkréně šlo o 355 srážek, při nichž vznikla škoda přesahující 15 milionů korun. Řidiči projíždějící po zdejších 1209 kilometrech silnic by se měli mít zásadně na pozoru.

Druhá příčka patří okresu České Budějovice, kde SRNA index uvádí 304 srážek se zvěří. Odhadovaná škoda zde mírně překročila 12 milionů korun. I zde přitom délka silnic přesahuje tisícovku, konkrétně jde o 1103 kilometrů.

Na třetím místě se umístil okres Zlín, kde se na jeho 557 kilometrech událo za sledované období 293 srážek se zvěří. Škoda zde přesáhla 11 milionů korun.

Z pohledu SRNA indexu, který se zaměřuje na očekávanou škodu na 1 km silniční sítě, patří mezi nejhorší okres Zlín, kde na 1 km silnic připadá škoda ve výši 20 860 Kč. To je mezi všemi okresy suverénně nejvyšší číslo. Na druhé příčce figuruje okres Most v severních Čechách. Zde na 1 km silnic vychází škoda na 17 331 Kč. Třetí příčku zaujímá okres Uherské Hradiště, kde škoda na 1 km tamější sítě silnic dosahuje 15 0005 Kč.

DOPORUČENÍ, co dělat po střetu se zvířetem

1/ Zapněte výstražná světla, a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník. Řádné označení místa dopravní nehody považují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ.

2/ Došlo-li ke zranění posádky, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158. Ta vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará. Je-li to možné, stoupněte (se všemi, kdo jeli v autě) za svodidla či co nejdéle od vozovky.

3/ Kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Informaci o telefonních číslech najdete na tzv. zelené kartě. Případně využijte Linku pomoci řidičům – 1224.
Když tomu nebude nic bránit, následky srážky pro pojišťovnu vyfoťte nebo pořiďte video. Pojišťovna zařídí rovněž odtah nepojízdného vozidla.

4/ Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, protože může způsobit zranění pro změnu ona vám. Navíc se zbytečně vystavujete vysokému riziku od ostatních účastníků provozu.   

5/ V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat! Právo manipulace mají myslivci. Ponechání si zvířete by z pohledu zákona mohlo být hodnoceno jako pytláctví.

TZ/Jan Čambora