Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Stanice technické kontroly procházejí důkladnými prohlídkami, které prověří, zda se dodržuje platná legislativa

18. 12. 2019 | 14:21

Krajský úřad Libereckého kraje provádí pravidelné prohlídky pracovišť stanic technické kontroly (STK). K provozování STK je jich v regionu oprávněno celkem 14. Cílem kontrol je prověřit, zdali prohlídky vozidel probíhají dle platné legislativy. Stav motorových vozidel má totiž významný vliv na bezpečnost silničního provozu. V letošním roce krajský úřad uskutečnil celkem 7 kontrol, na základě kterých uložil 5 nápravných opatření a zahájil jedno správní řízení ve věci přestupku.

stk ilustrační foto STK
Foto: LK

„Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích nařizuje krajským úřadům kontrolovat činnost STK. Naší povinností je provádět tyto prohlídky na každé stanici nejméně jednou za tři roky, my dokonce intervaly zkracujeme a provádíme kontroly minimálně jedenkrát za dva roky,“ uvedl Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Současná legislativa neumožňuje počet STK rozšířit. V letošním roce krajský úřad provedl celkem sedm kontrol, dalších šest kontrol na území Libereckého kraje uskutečnili pracovníci ministerstva dopravy. Důsledkem prohlídek bylo uložení pěti nápravných opatření za zjištěné drobnější nedostatky v činnosti STK. „Oproti předchozímu roku jde o výrazné zlepšení. V roce 2018 uložil krajský úřad 8 pokut v souhrnné výši 53.000 korun,“ dodal Čáp. I v příštím roce krajský úřad chystá sedm kontrol STK.

Mezi nejčastější nedostatky patří nedodržení požadovaných úkonů a dále nesprávné vyhodnocení zjištěných závad. V letošním roce probíhalo jedno správní řízení s technikem STK, které skončilo udělením pokuty. Kontrolnímu technikovi může být za přestupky uložena pokuta do výše 50.000 korun, STK jako právnické osobě až do výše 5.000.000 korun.

Za podmínek stanovených zákonem může krajský úřad odejmout oprávnění k provozování STK a ministerstvo dopravy také profesní osvědčení kontrolního technika. „Tím důvodem je například to, že kontrolní technik závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti při provádění technických prohlídek. Nejvyšší pokuta, kterou jsme v minulosti udělili, činila 250.000 korun,“ uzavřel Jan Čáp.  

LK/Filip Trdla