Učitelky a učitelé základních škol a rodiče, kteří rozvíjejí mimořádně nadané žáky, mají podporu kraje

13. 10. 2021 | 8:24

Liberecký kraj podporuje učitelky a učitele základních škol a rodiče, kteří rozvíjejí nadané či mimořádně nadané žáky i prostřednictvím aktivit projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) pokračuje od prosince loňského roku do listopadu 2023. Tento projekt je financován pomocí evropských fondů.

škola dívky kids-1093758 1280
Ilustrační foto

„Dospělí, co znají specifické potřeby těchto dětí a pomáhají jim ve vzdělávání a v seberozvoji, si zaslouží pomoc. V rámci inkluze chceme vytvořit podpůrné prostředí i dětem, které se chtějí učit a učí se rády,“ vysvětluje Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Metodičky nadání projektu NAKAP LK II nabízejí základním školám servis formou bezplatných konzultací, doporučení pracovních pomůcek, bezplatného vzdělávání pro pedagogy 4x až 6x ročně, poradenství pro ředitele ZŠ pro nastavení systémové péče o nadané. K dispozici je též veřejné úložiště pracovních listů ke stahování a tisku: www.tinyurl.com/nadani, nabídka volnočasových subjektů v kraji vhodná pro nadané děti v Příručce na www.tiny.url.com/nadani.

V rámci NAKAP LK II se chystá i celá řada akcí:

Ve čtvrtek 14. října mezi 13.–15. hodinou na EDUCA WEEK proběhne seminář pro učitele základních škol v sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Více zde: https://www.educaliberec.cz/novinky/detail-seminar-o-nadani-deti-projektu-nakap-lk-ii-pro-ucitele-a-rodice-247/

20. 10. proběhne na Krajském úřadě Libereckého kraje celodenní konference o nadání, kde budou zástupci škol z České Lípy hovořit o nastavení podpory nadaných ve výuce. Dále zde vystoupí psycholožky z pedagogicko-psychologických poraden a lektorky z FP Technické univerzity v Liberci. Uskuteční se také workshopy pro učitelky a učitele.

Na 7. prosince plánuje Liberecký kraj workshop učitelky oceněné Global Teacher Prize Barbory Heřmanové ze ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou na téma triády, zodpovědnost za vlastní učení a formativní hodnocení.

LK/Filip Trdla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace