Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V České republice stále není  zcela uspokojivě vyřešena otázka sociální ekonomiky

31. 10. 2022 | 10:42

Co je sociální ekonomika, jakou úlohu mají úřady práce v zaměstnávání ohrožených skupin obyvatel a jaká je podpora sociálního podnikání nejen v regionu? To a mnoho dalšího se zájemci dozvěděli na konferenci v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

sociálka
Foto: LK

„V České republice není ještě zcela uspokojivě vyřešena otázka sociální ekonomiky. Je třeba rozvinout systém podpory sociálního podnikání na úrovni krajů, a to dlouhodobě, ne pouze na jedno volební období," uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

„Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých příspěvků. Spolu s účastníky konference jsem se mimo jiné poučil o významnosti veřejně prospěšných prací nebo například o situaci znevýhodněných osob na trhu práce v Libereckém kraji,“ doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Na konferenci vystoupili odborníci z mnoha odvětví. Patřil mezi ně i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí Ondřej Závodský, který informoval mimo jiné o nově připraveném zákonu o sociálním podnikání, zástupkyně libereckého Úřadu práce Marcela Ottová i představitelé institucí z jiných krajů.

Mezi firmy, které na akci představily svoje projekty, patřily FOVY Vysočina zaměstnávající osoby s duševním onemocněním či jiným znevýhodněním nebo Mýdlárna Koukol z Volfartic na Českolipsku, která se stará o 14,5 hektaru luk, kde sbírají byliny a květiny, z nichž pak šetrnými metodami vyrábějí mýdla a svíčky.

Konferenci pořádalo družstvo TEXman ve spolupráci s TESSEA z. s. (Tematická síť pro sociální ekonomiku) pod záštitou Libereckého kraje.

LK/Anna Vašková