Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V Libereckém kraji se nalézá 635 válečných hrobů, pomníků a pamětních desek

25. 11. 2019 | 18:05

Jsou v mnoha vesnicích a městech po celém kraji a připomínají oběti těch, kteří padli ve válkách: hroby, pomníky a pamětní desky. Za příkladnou péči o tato pietní místa na více než desítce míst od Českolipska až po Semilsko předali v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje pamětní plakety zástupce ministerstva vnitra Imrich Vetrák a hejtman Martin Půta.

Válečné hroby (2)
Foto: LK

„Kulturní vyspělost národa se pozná nejen podle toho, jak si váží a chápe svou vlastní historii, ale také jak o ni pečuje,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Během třiceti let zasáhly do života obyvatel kraje hned dva válečné konflikty. Mobilizaci a útrapy první války pocítila snad každá rodina v tehdejším mocnářství, a ta druhá si s ní v mnohém nezadala. Je dobře, že města a obce nezapomínají na tyto neveselé události, ačkoliv se odehrály i před více, než sto lety.“

Vybraní zástupci si ocenění převzali za péči o hroby a památníky v Peřimově, Skalici u České Lípy, Chotovicích, Loktuši, Frýdlantu, Slané u Semil, Semilech, Libštátu, Veselé u Semil, Chuchelně, Příkrém a Vlastibořicích-Jivině. Za příkladné vedení centrální evidence válečných hrobů získal ocenění také pracovník odboru školství, kultury a vnějších vztahů semilského městského úřadu Roman Hedvičák a za dlouhodobou spolupráci s městem Jablonec nad Nisou při obnově mnoha památníků na jeho území akademický sochař Jiří Dostál a jeho syn Ondřej.

Udílení pamětních plaket se konají po celé republice. Navrhují a doporučují je zástupci  všech krajských úřadů na základě vlastních kontrol a doporučení jednotlivých starostů měst a obcí. Souhlas s přidělením pamětních plaket vydává ministerstvo obrany.

V Libereckém kraji je 635 válečných hrobů, pomníků a pamětních desek, kraj a ministerstvo v předchozích letech pamětní plaketou ocenily  deset jednotlivců, měst a obcí. Letos k nim přibylo dalších šestnáct.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje spustil Interaktivní mapu válečných hrobů a pietních míst, jež se nalézá na webu http://oupsr.kraj-lbc.cz/page4368/mapa-valecnych-hrobu-a-pietnich-mist.

Péče o válečné hroby nepředstavuje jen údržbu  jednotlivých památníků, ale i zrestaurování hrobů, které v minulosti zanikly; například v Jablonci nad Nisou loni zdařile obnovili tři pietní místa, která byla v minulosti zničena  a odstraněna. O válečné hroby se z vlastní iniciativy starají nejen samotní vlastníci, ale různá sdružení a sbory dobrovolných hasičů, jako je tomu třeba v Semilech-Bítouchově.

Občas dojde i ke zřízení zcela nového pietního místa, jako například v obci Víska, kde na žádost Občanského sdružení Víska bylo v roce 2015 vznikl památník, připomínající odvahu a statečnost posádky spojeneckého letadla, sestřeleného 5. března 1945.

LK/Jan Mikulička