Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Většina domácností ve vítězných obcích vůbec nemá popelnici, lidé odpady likvidují po pytlích

26. 09. 2023 | 6:26

V Libereckém kraji má nízkou produkci mnoho obcí. Je to dáno i tím, že v řadě obcí je poplatek za odpady odvozen od produkce směsných odpadů (poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci, tzv. PAYT). Obec Dalešice byla již v minulosti oceněna jako příklad dobré praxe. Obec měla a letos má i nejnižší doloženou produkci mezi malými obcemi ČR.

odpadpytel
ilustrační foto

Je to dáno tím, že v obci mají domácnosti jasnou vazbu mezi tím, kolik odpadu produkují a kolik to stojí. Většina domácností nemá popelnici a kupuji si pytle na odpady. V obcích, kde podobný systém zavedli, produkují domácnosti nejmenší objem odpadu (pod 10 litrů na 1 obyvatele a týden).

Města Semily, Turnov a Jablonec nad Nisou se snaží regulovat objem nádob na směsný odpad. V Semilech mají domácnosti k dispozici 20 litrů na osobu a týden, v Turnově dokonce jen 10 litrů. V Turnově ale mají zaveden door to door systém (nádoby na tříděný sběr u domu). V Jablonci domácnosti platí podle velikosti objednané popelnice (PAYT).

Největšího pokroku dosáhl Turnov, kde během roku 2021 zavedli velmi pohodlný systém třídění odpadu, kdy domácnosti mají nádoby na papír, plasty a bioodpad přímo u domu. Díky tomu hodně vytřídí a díky tomu ve městě i v roce 2022 došlo k poklesu produkce směsného odpadu. EKOKOM letos město ocenil za jeho výsledky Křišťálovou popelnicí (2. místo mezi sídly 5000 obyvatel).

Hodnoceno na základě produkce odpadů v roce 2022.

Obce s nejnižší produkcí směsného odpadu – Liberecký kraj

(Pořadí obcí je stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel.)

obce do 1000 obyvatel

1. Dalešice – 205 obyvatel – 30 kg/ob

2. Roprachtice – 284 obyvatel – 69,9 kg/ob

3. Pulečný – 476 obyvatel – 70,3 kg/ob

obce od 1001 do 5000 obyvatel

1. Malá Skála – 1212 obyvatel – 86,7 kg/ob

2. Vysoké nad Jizerou – 1291 obyvatel – 92,4 kg/ob

3. Koberovy – 1015 obyvatel – 125 kg/ob

obce nad 5000 obyvatel

1. Semily – 8120 obyvatel – 140,7 kg/ob

2. Turnov – 14174 obyvatel – 145,2 kg/ob

3. Jablonec nad Nisou – 44588 obyvatel – 147,4 kg/ob

Data o produkci odpadů pro vyhodnocení soutěže Arnice poskytují obce, některé je zveřejňují přímo na svém webu a pro Liberecký kraj nám poskytla také data společnost Severočeské komunální služby, člen skupiny Marius Pedersen. Tato společnost pro obce připravila portál, kde si mohou stáhnout zprávu o svém odpadovém hospodářství, tak jak to po nich vyžaduje nová legislativa (1x ročně zveřejnit výsledky odpadového hospodářství).

TZ Arnika