Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Více než jedním a půl milionem korun podporuje Liberecký kraj vědomostní soutěže žáků

29. 03. 2024 | 12:22

Částkou 1.605.000 korun podpořil v letošní roce Liberecký kraj konání vědomostních olympiád žáků základních a středních škol. Okresní a krajská kola se konají již od začátku roku. Další finanční prostředky na soutěže ve výši 630.000 korun čerpá kraj ze státního rozpočtu.

studentiTalentovaní
V letošním roce jsme podpořili vědomostní soutěže žáků základních a středních škol více jak 1,5 milionem korun. Jedná se o další formu podpory nadaných dětí. Úspěch v některých vědomostních soutěžích mohou zúročit i při přijímacím řízení na střední školu, uvedl k této fotografii na svém FB hejtman Martin Půta (SLK).

„Organizaci vědomostních soutěží zajišťuje na základě příspěvku zřizovatele ve výši 1.200.000 korun Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti, Liberec. Jedná se o krajská a okresní kola vědomostních soutěží a klání ve středoškolské odborné činnosti. Na organizaci okresních kol mimo Liberec se podílejí příspěvkové organizace obcí. Jedná se například o domy dětí a mládeže či střediska volného času,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Vědomostní olympiády se konají v mnoha oblastech: matematika, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, programování, český jazyk, soutěže v cizích jazycích – anglický, španělský, ruský, německý a francouzský. Veškeré informace k soutěžím, včetně jejich výsledků, jsou prezentovány na Informačním a vzdělávacím portálu www.edulk.cz.

„Jedná se o další formu podpory nadaných žáků. Úspěch v některých vědomostních soutěžích mohou žáci zúročit při přijímacím řízení na střední školu,“ dodal Čeřovský.

V loňském roce Liberecký kraj zorganizoval projekt s názvem „Okresní a krajská kola vědomostních soutěží v Libereckém kraji v roce 2023“, do kterého se v prezenční formě zapojilo v různých věkových kategoriích v okresních a krajských kolech více než 26.000 žáků základních a středních škol. Projekt byl podpořen ze státního rozpočtu částkou 638.120 korun a Liberecký kraj se na jeho spolufinancování podílel částkou 1.080.892 korun. Uskutečnilo se 19 vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol, krajská kola v 57 věkových kategoriích a okresní kola ve 25 věkových kategoriích. Partnery projektu byly tři domy dětí a mládeže, jedno středisko volného času dětí a mládeže, Severočeské muzeum v Liberci a Technická univerzita v Liberci. Na průběhu a vyhodnocení soutěží se podíleli pedagogové středních a základních škol a rovněž pedagogové Technické univerzity v Liberci.

LK/Filip Trdla