Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Zdravotnická záchranná služba skončila loňský rok s kladným výsledkem hospodaření

24. 03. 2024 | 12:57

Výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) činí za loňský rok 645.914,57 korun po zdanění. Účetní závěrku organizace za rok 2023 schválili na svém včerejším jednání krajští radní.

sanity1 2
Foto: LK

„Moc mě těší, že krajští zdravotníci dlouhodobě dosahují při výkonu své – často dosti nelehké – práce kvalitních výsledků. Nesmírně si vážím jejich nasazení. Každoročně se seznamujeme s výsledky hospodaření ZZS LK. V roce 2023 jsme jako kraj přispěli na její provoz 273.100.000 korun, z toho příspěvek na odpisy činil 29.919.000 korun. Organizace skutečně využila příspěvek na provoz ve výši 237.700.000 korun. Nespotřebované finanční prostředky ve výši 35.400.000 korun nám byly vráceny zpět na účet na konci února letošního roku,“ uvedl Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví.

Výnosy od zdravotních pojišťoven za rok 2023 činily 281.707.361 korun. Jedná se o nárůst oproti roku 2022 o 67.075.841 korun (v roce 2022 byly výnosy zdravotních pojišťoven 214.631.520 korun).

Přehled hlavních investic za rok 2023 v rámci ZZS LK:

  • 8.184.924 korun (ze státního rozpočtu) na pořízení vozidel typu Rendez–Vous
  • 4.375.700 korun (ze státního rozpočtu) na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací
  • 3.000.000 korun na pořízení vozidel RLP/RZP
  • 2.686.257 korun z Fondu zábrany škod na pořízení plicních ventilátorů a přístrojů pro nepřímou srdeční masáž
  • 1.500.000 korun na projektovou dokumentaci výjezdové základny Turnov
  • 1.149.025,50 korun na projektovou dokumentaci výjezdové základny Semily
  • 538.733,09 korun na pořízení dieselagregátu pro operační středisko záchranky
  • 214.000 korun (ze státního rozpočtu) na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice
  • 30.000 korun na akci „Ralsko 2023 – výcvik řidičů“ a 30.000 korun na akci „Hromadné postižení zdraví“

Vývoj provozního příspěvku a výnosů od zdravotních pojišťoven ZZS LK, p. o. v letech 2011–2023 v korunách:

Roky

Provozní příspěvek

Výnosy od zdravotních pojišťoven

2011

175.300.000,00

 

2012

169.378.000,00

 

2013

159.836.500,00

 

2014

147.670.000,00

 

2015

146.765.000,00

125.059.274,44

2016

152.200.000,00

134.360.429,05

2017

164.200.000,00

133.935.718,84

2018

188.768.000,00

144.475.801,84

2019

204.070.000,00

160.764.914,13

2020

214.274.000,00

171.181.588,58

2021

246.256.840,00

226.105.282,40

2022

264 699 000,00

214.631.519,99

2023

237.700.000,00

281.707.361,17

LK/Filip Trdla