Zelenou a peníze dostal Sad zrození v Turnově nebo Centrum Konipas na chod farmy s využitím koňské síly

18. 09. 2020 | 15:25

V letošní grantové výzvě na podporu podzimního sázení stromů si celkem 37 komunitních projektů odnáší přes 1,1 milionu korun. Peníze od Nadace Partnerství na zakoupení stromů, odborný dohled nebo následnou péči pomohou dobrovolníkům z neziskovek, škol, farností nebo radnic nejen zkrášlit své okolí, ale také zadržovat vodu nebo zmírňovat dopady eroze a horka.

kunKrmeni
ilustrační foto

Odborná komise Nadace Partnerství letos vybírala z celkem sedmdesátky návrhů. Jako vítězný vzešel  projekt Sad zrození v Turnově. „Veřejně přístupné místo tvoří stromy, které si objednají lidé v očekávání narození dítěte, uzavírají manželství nebo prožívají jinou závažnou životní událost,“ popisuje Irena Holiday ze spolku ZAzemí, který sázení organizuje. "Náš první sad o rozloze cca 2500 m2 bude tvořit 30 ovocných stromů (jabloně, hrušně, švestky, třešně, ořešáky)," vypočetla. Spolek získal 37900 Kč.

V Libereckém kraji dále uspěla Krajina pro naše děti z Chlumu. "Obec Chlum soustavně vysazuje stromy a buduje aleje podél polních cest a místních komunikací, které vycházejí z obce. Vracíme do krajiny původní ovocné stromy. Projekt podpoří výsadbu v lokalitách, kde stromy tradičně rostly a musí být obnoveny. Dále podél nově vybudované cesty. Také budou stromy dosazeny na místa, kde se nedávná výsadba nezdařila. Pokusíme se do krajiny vrátit druhy, kterým se zde podle kronik tradičně dařilo," napsal žadatel do úspěšné žádosti. Na svůj projekt dostal 38 tisíc.

Třetím úspěšným žadatelem z kraje je Lemniskáta - život bez bariér, o. p. s. s projektem Za papír sázíme stromy. Získal 38510 Kč. Projekt je určen pro děti ZŠ a MŠ. Začíná v chráněné dílně, vyrábějící školní sešity a další papírenské výrobky způsobem šetrným k životnímu prostředí. Vedle praktické části, kdy si děti vyrobí vlastní sešit, proběhne v dílně výukový program o významu a ochraně lesa a jeho souvislosti s šetrným zacházením s papírem. Nakonec společně s dětmi sázíme stromy, takže se samy stanou spolutvůrci procesu, na jehož konci je každodenní používání papíru. Sázení stromů zanechává ve dětech hluboký zážitek, jasně si uvědomují souvislost mezi spotřebou papíru a úsilím potřebným k výsadbě a péči o stromy.

Uspěla i Obec Brniště s Obecním sadem života. "Ve spolupráci s Podralským nadačním fondem ZOD, plánujeme výsadbu 150 kusů původních odrůd ovocných stromů (jabloně, hrušně, švestky a třešně). Vytvoříme tak ovocný sad na okraji části obce Brniště u turisticky atraktivní Stezky Hastrmanů. Při realizaci se počítá se zapojením veřejnosti při výsadbě. Na tento projekt bude navazovat postupné rozšiřování a to v podobě výsadby stromů za každé narozené dítě v obci, strom bude opatřen jmenovkou dítěte. Sad bude stabilizačním místem v krajině a zároveň i protierozním opatřením v souvislosti s podsevem květnaté louky," píše se ve zdůvodnění projektu za 35 tisíc.

V kraji bylo úspěšné i Centrum Konipas s projektem Sázíme stromy. Cílem projektu je vybudovat zelenou kostru centra Konipas, kde si budou moci budoucí farmáři osvojit chod farmy v ekologickém režimu za pomoci koňské síly pod dohledem zkušeného farmáře Martina Rosenbauma. Centrum je zakládáno na zelené louce. První etapa výsadby zahrnuje lipovou alej podél příjezdové cesty. Postupně by měla vzniknout krajinná mozaika členěná mezemi, jednotlivé půdní celky budou mít specifické využití (pastviny, pole, ovocný sad,...). Dostane na to 30204 Kč.

TZ Nadace Partnerství

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace