Životopisy, fotografie i rozhovory. Významné osobnosti regionu se představují na novém webu  

19. 03. 2021 | 12:14

Odbojáře, vojáky, ale i význačné osobnosti na poli vědy, kultury, sportu, politiky, hospodářství a dalších oborů představuje rozsáhlý projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci. Databáze nazvaná Regionální osobnosti Libereckého kraje vznikla už před dvěma lety a postupně se významně rozrůstá.

peterka a Uherek, rok 2009
Dvě mimořádné osobnosti kraje: Herec František Peterka a zakladatel a sbormistr Severáčku Milan Uherek. Foto: archiv

Medailonky výjimečných lidí, mezi nimiž nechybí například architekt Svatopluk Technik, sokol Alois Vaňura nebo sklář Jaroslav Hlubůček, si lze prohlédnout na nových internetových stránkách www.osobnostilibereckehokraje.cz. Jejich jednotlivé profily se dočkaly mnohem obšírnějšího zpracování včetně detailnějších údajů, zajímavostí a pestrého zvukového a obrazového materiálu. 

„Nový web významných regionálních osobností je vynikajícím informačním zdrojem, ale současně ukazuje, jak bohatý je náš kraj na skvělé vědce, lékaře, podnikatele a odborníky v dalších profesích, ale také na sportovce a umělce. Samostatnou kapitolou jsou rovněž hrdinové druhé světové války a protikomunistického odboje. Životní příběhy řady z nich mohou být pro nás velkou inspirací,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

repro: LK

Nynější podrobná databáze navazuje na svou podstatně skromnější předchůdkyni, kterou Krajská vědecká knihovna představila v říjnu 2019. Na ni jsou stále v současném katalogu odkazy. „Jsem velice rád, že se nám dostává  od vedení Libereckého kraje opakované podpory, díky které jsme mohli začít budovat informačně hodnotnou databázi osobností z našeho regionu. Věřím, že ji ocení laická i odborná veřejnost a stane se trvalou platformou, jež bude uchovávat a prezentovat biografické záznamy lidí, kteří se svými činy stali výjimečnými. Zaměřit se chceme na stále žijící významné lidi, a zvláště na ty, kteří již nejsou mezi námi. Z pohledu historika je pro mě zásadní, abychom dokázali zachytit příběhy nejen vůdčích osobností ale i hrdinů všedních dní, kteří si nezaslouží upadnout v zapomnění. Napříč prostorem i časem jich v Libereckém kraji bylo a stále je značné množství,“ uvedl vedoucí projektu Jan Hnělička.

Databáze regionálních osobností slouží jako zdroj informací pro odborníky i popularizátory. Zpracovává příběhy osobností, které obdržely ocenění od měst, kraje i státu, dále příslušníků I. a II. československého odboje a také těch, jejichž činnost v oblasti politiky, hospodářství, kultury, sportu, vědy, vzdělání, vojenství nebo jiných lidských činností představovaly významný přínos pro společnost. „V databázi Regionální osobnosti Libereckého kraje se ukrývá spousta historické, dokumentátorské a bibliografické práce. Mám radost, že ji nyní můžeme plnohodnotně představit veřejnosti prostřednictvím vlastní webové stránky a děkuji Janu Hněličkovi i dalším kolegům  za odbornou erudici a úsilí při jejím vytváření,“ prohlásila ředitelka Krajské vědecké knihovny Blanka Konvalinková.

Jednotlivá hesla vznikají s pomocí žijících pamětníků, stejně jako formou retrospektivního výzkumu s využitím archivních materiálů a knihovního fondu. V dalším období hodlá Krajská vědecká knihovna v Liberci rozšířit dosavadní zpracování biografických záznamů regionálních osobností i o další tematické oblasti.

Každý záznam obsahuje stručný medailon osobnosti, přeložený rovněž do angličtiny a němčiny, strukturovaný životopisný záznam s citacemi, fotogalerii, bibliografii i mapu míst, kde dotyčná osobnost působila. Hesla věnovaná dosud žijícím pamětníkům doplňují také zvukové a obrazové záznamy rozhovorů s nimi.

Dosažené výsledky zpracování jednotlivých biografických záznamů se kromě online databáze prezentují různými formami odborníkům i laikům. V minulosti se již mohli seznámit s příběhy tří libereckých odbojářů – Oty a Jiřiny Hrubanových a Václava Kořínka – návštěvníci jedné z přednášek v liberecké knihovně.

Český rozhlas Liberec také ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou odvysílal příběhy laureátů Pocty hejtmana Libereckého kraje za rok 2019. Na květen letošního roku se pak chystá venkovní výstava s názvem Bojovali, abychom žili. Ta představí liberecké bojovníky za svobodu, kteří během druhé světové války válčili v československé zahraniční armádě.

LK/Jan Mikulička

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace