Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Český ráj patří z pohledu návštěvníků mezi nejznámější a nejoblíbenější, potvrdil výzkum

21. 01. 2024 | 8:16

Sdružení Český ráj, z. s., jako nejstarší destinační společnost v České republice, letos zahajuje již 32. rok svého působení v oblasti propagace a rozvoje oblíbeného turistického regionu.

českýRájKalendářík24
Foto z FB Český ráj

„Náš region má řadu specifik a nej… - mimo jiné jako jediný v České republice zasahuje do území hned tří krajů (Liberecký, Královéhradecký, Středočeský). Z pohledu návštěvníků patří mezi nejznámější a nejoblíbenější, což potvrzuje například loňský výzkum Behavio, který si nechala zpracovat Středočeská centrála cestovního ruchu pro své turistické oblasti. Zde Český ráj jednoznačně bodoval,“ říká Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj. Podrobnosti zde.

Také vlastní šetření spokojenosti návštěvníků turistické oblasti, které si nechalo zpracovat Sdružení Český ráj, potvrzuje pozitivní emoce návštěvníků spojené s regionem. Kompletní výsledky šetření jsou k dispozici na https://www.cesky-raj.info/cs/kontakty/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/.

Hrad Kost v zimě, foto z FB Český ráj

Výše uvedené skutečnosti potvrzují potřeby poněkud odlišnějšího směřování Sdružení Český ráj, resp. organizace destinačního managementu, než je tomu v oblastech méně návštěvnicky frekventovaných. V oblasti marketingu a propagace je to určitě přiblížení méně známých lokalit a nových témat a důraz na návštěvnickou osvětu. 

Sdružení Český ráj v letošním roce čeká především přestavba hlavní webové prezentace na doméně www.cesky-raj.info. Návštěvníci by se její nové podoby měli dočkat na hlavní návštěvnickou sezonu. Samozřejmostí už jsou letní turistické noviny se všemi důležitými informacemi pro hlavní návštěvnickou sezonu, pestrá nabídka propagačních materiálů na všech českorajských infocentrech, aktuální informace na Facebooku a Instagramu i prezentace na některých domácích a zahraničních veletrzích.

Český ráj v zimě, foto: LK

„V oblasti rozvoje je třeba mapovat turistickou infrastrukturu a iniciovat její obnovu, neboť stav řady lokalit neodpovídá potřebám a množství návštěvníků. Konkrétně tedy naše Sdružení bude pokračovat v projektu obnovy turistického informačního systému zaměřeného na informační a mapové tabule v terénu. Zároveň bychom rádi začali mapovat i další infrastrukturu, jakou je stav turistických stezek a podobně jako u informačních tabulí začneme hledat cesty na jejich obnovu,“ uzavírá Jitka Kořínková. 

TZ Sdružení Český ráj