Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Druhý nejlepší městský zpravodaj mezi 325 přihlášenými vydávají v Semilech

11. 07. 2019 | 18:39

  Ocenění pro 2. nejlepší městský zpravodaj za rok 2018 převzala starostka města Semily Lena Mlejnková u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na již tradičních "Dnech lidí dobré vůle" na Velehradě.

SMauta
ilustrační foto

Semilské noviny vydává semilská radnice již od roku 1992. V květnu 2017 se zásadně změnila jeho podoba. Z původního formátu A4 přešel na novinový formát A3, přibyly některé nové rubriky i příloha Libereckého kraje. Zpravodaj vychází 11x ročně v nákladu 3.800 výtisků. Občané města jej dostávají do svých schránek zdarma, v den vydání je zároveň zveřejněn na webových stránkách města.

Do osmého ročníku soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj", kterou vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR přihlásily obce a města z celé ČR 325 zpravodajů. Úkolem šestičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje, a to nejen po stránce obsahové pestrosti a grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci.

Starostka města Semily Lena Mlejnková a redaktorka Semilských novin Renata Coufalová převzaly na Velehradě ocenění pro 2. nejlepší městský zpravodaj za rok 2018.

Jak zaznělo při slavnostním ceremoniálu, cílem soutěže je povzbudit tvůrce, kteří se na vzniku zpravodajů podílejí a zároveň ukázat i ostatním obcím, městům a sdružením obcí, že zpravodaje v tištěné podobě mají smysl i budoucnost.

Nezávislá porota rozhodovala o vítězích za rok 2018 ve 4 kategoriích: městský zpravodaj, obecní zpravodaj a zpravodaje mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin. Ocenění získala i nejlepší rubrika. V silné konkurenci 191 městských zpravodajů z celé České republiky obstály Semilské noviny se ctí, když ve své kategorii získaly druhé místo, hned za zpravodajem města Boskovice.

„Velehrad je úžasné místo a převzít ocenění při slavnostní příležitosti Dnů lidí dobré vůle pro nás byla velká čest," uvedla starostka Lena Mlejnková. "Ocenění si velmi vážíme a jsme rádi, že v tak velké konkurenci porotu zaujaly právě Semilské noviny. Poděkování za skvělou práci právem náleží jejich redaktorce  Renatě Coufalové."

Diplomy těm nejlepším v každé kategorii předávala Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí  ČR, Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR, Helena Sedláčková, Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký a Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

"Rozhodnutí poroty bylo v případě Semilských novin jednomyslné," sdělil předseda hodnotící poroty Pavel Šaradín. "Zpravodaj je kvalitní ve všech ohledech, skvělá je redakční práce i grafika. Osobně mě zaujal i formát novin. Vyžaduje to, zvláště dnes, i jistou odvahu."

TZ SM