Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kino v Lomnici nad Popelkou bude hostit slavnostní vyhlášení festivalu Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019

13. 10. 2019 | 16:33

Ve čtvrtek 17. října proběhne v kině v Lomnici nad Popelkou slavnostní vyhlášení celorepublikového kola soutěžního festivalu Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019.

drogy pills-824994 1280
Ilustrační foto

Antifetfest je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.

Vyhlašovatelem soutěže Antifetfest je Městská část Praha 12. Územně samosprávné celky či jejich sdružení (obce, města, statutární města, městské části a kraje) jsou organizátory obvodních, krajských kol a celorepublikového kola. V letošním roce je pořadatelem celostátního kola Město Lomnice nad Popelkou.

Festival je určen pro jednotlivce nebo skupinu maximálně pěti tvůrců, kterou do soutěže přihlašuje škola, školské zařízení či nízkoprahový klub pro děti a mládež. Počet snímků za školu, školské zařízení či nízkoprahový klub pro děti a mládež není omezen.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:
- Žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií.
- Studenti středních škol a odborných učilišť.

Cílem soutěžících je vytvořit filmový snímek na téma prevence rizikového chování – např. závislosti, xenofobie, domácího násilí, šikany, anorexie apod.

Do letošního celorepublikového kola postoupilo z krajských kol 8 snímků, pět z nich je v kategorii základních škol a tři v kategorii středních škol. Zastoupeny jsou různé kraje napříč republikou. Snímky posuzovala odborná porota složená ze zástupců různých regionálních organizací, jejichž činnost souvisí s prevencí rizikového chování dětí a mládeže, ale i s celostátním působením (Linka bezpečí, Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle, krajský protidrogový koordinátor, Policie ČR, pedagogickopsychologická poradna, lomnická základní škola a středisko volného času…) a zástupců pořadatele, vyhlašovatele, Libereckého kraje a dalších partnerů akce.

Členy poroty byli také filmoví odborníci, jako např. Petr Pýcha, scénárista a držitel Českého lva. Porota se sešla v lomnickém kině ve čtvrtek 19. září. Po promítnutí všech soutěžních snímků vyhodnotila ty nejlepší a udělila několik zvláštních ocenění poroty. Tyto výsledky jsou prozatím neveřejné, slavnostně vyhlášeny a zveřejněny budou za účasti všech tvůrců ve čtvrtek 17. října v kině v Lomnici nad Popelkou. O den dříve bude slavnostnímu vyhlášení předcházet setkání všech tvůrčích týmů, jejich představení a vzájemná výměna zkušeností na neformálním večeru.

http://2019.antifetfest.cz/

TZ