Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Město Semily výrazně ulevilo recyklací elektrospotřebičů životnímu prostředí v kraji

04. 07. 2019 | 11:55

Snaha obyvatel města Semily recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město před několika dny obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.

elektrospotřebioče s vyslouzile-spotrebice-2
Ilustrační foto

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL tak můžeme přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

"Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 28 255,31 kilogramů elektra," říká Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily. "Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 347,88 MWh elektřiny, 18 733,50 litrů ropy, 1 572,12 m3 vody a 13,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 73,54 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 327,30 tun."

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdáním 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

TZ/Renata Coufalová