Městská policie Semily slaví 30 let od založení. Na první pochůzku se hlídka vydala 6. května 1992

18. 05. 2022 | 5:41

Na počátku měsíce května oslavila Městská policie Semily 30 let od svého vzniku. Na svoji první pochůzku se vydala hlídka MP Semily již 6. května 1992. „O vznik Městské policie Semily se v době jejího zrodu zasadil Mojmír Stuchlík, který byl v roce 1992 zastupitelem a radním,“ vzpomíná Václav Baudys, vrchní strážník MP Semily. „Po zřízení MP Semily byl také osobou, která městskou policii řídila.“

semily mp
Současní i bývalí strážníci MP Semily se v pátek 6. května sešli na semilské radnici, aby zde u příležitosti výročí MP Semily jako poděkování převzali z rukou starostky města Semily Leny Mlejnkové a místostarosty Tomáše Sábla pamětní listy a drobné dárky.

První sídlo MP Semily bylo v budově Městské bytové správy na Komenského náměstí, čp. 113. Tam měli strážníci k dispozici jednu místnost, která byla úřadovnou, šatnou i místem pro odpočinek. Postupem času se MP Semily několikrát stěhovala, naposledy v roce 2012, do budovy Městského úřadu Semily na Riegrově náměstí č.p. 63, kde má úřadovnu dodnes.

Městskou policií Semily prošlo do současné doby 21 strážníků, v současnosti tvoří jednotku sedm členů. MP se nejčastěji zabývá řešením přestupků v dopravě (zákazy stání a zastavení, stání na chodnících, překročení nejvyšší dovolené rychlosti), proti veřejnému pořádku a přestupků proti majetku. Svá oprávnění může MP Semily vykonávat také v obcích, s kterými má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. „V současnosti máme s okolními obcemi uzavřeno 5 takových smluv (Benešov u Semil, Chuchelna, Slaná, Háje nad Jizerou a Stružinec),“ říká Václav Baudys. „V některých obcích měříme rychlost silničních vozidel, v jiných provádíme úkony na základě žádosti starosty uvedené obce.“

MP Semily od počátku disponuje jedním služebním vozidlem, v roce 2011 se dalším dopravním prostředkem hlídek MP stala jízdní kola. Ta slouží k přepravě strážníků na kratší vzdálenosti po městě.

Kamerový systém

S nástupem moderních technologií doznalo i technické vybavení MP výrazných změn. Psací stroje byly záhy nahrazeny počítači, do výbavy začaly přibývat také kamery monitorující dění ve městě. Provoz městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) odstartoval v roce 2006. Na počátku to byly 2 kamerové body a 2 operační pracoviště; jedno na MP a jedno na Policii ČR. V následujícím roce byl systém rozšířen o 3 kamerové body a v tomto stavu setrval dalších 10 let. „Od roku 2017 jsme začali MKDS rozšiřovat a modernizovat,“ vzpomíná Václav Baudys. „Staré kamery byly nahrazeny novými a systém se rozrostl na současných 16 kamer.“ Kamerový systém je v současnosti pod nepřetržitým dohledem. Jedno dohledové pracoviště je umístěno v budově Územního odboru PČR v Semilech, druhé na služebně městské policie.

TZ/Renata Coufalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace