Na výsadbě ovocné aleje se budou významnou měrou podílet semilští skauti

24. 08. 2020 | 5:43

Malebná alej tvořená téměř 70 ovocnými stromy vyroste již během letošního podzimu podél polní cesty spojující vrch Strážník a obec Benešov u Semil. V minulosti hojně využívanou cestu pro pěší mezi poli a loukami v délce půl kilometru obnoví díky dotaci poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje město Semily. Na výsadbě aleje se budou významnou měrou podílet semilští skauti.

skautiWww.ireceptar.cz
ilustrační foto

Hlavním cílem projektu obnovy cesty je podle Jany Dvořákové z odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semily především zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana přilehlých ploch luk a polí před erozí. Dalším přínosem je hledisko historické, tedy navrácení ovocných alejí do prostoru luk a polí jako významného krajinotvorného prvku, v minulosti velmi častého, v současné době poměrně opomíjeného.

"Zvyšování retenční kapacity bude v tomto případě řešeno výsadbou aleje podél obnovené polní cesty mezi loukami a poli," říká Jana Dvořáková. "Tato cesta zároveň poslouží jako záchytný pás vody v krajině, bude se jednat o cestu štěrkovou, hutněnou, tedy pro srážkovou vodu propustnou cestu, osetou travním osivem tak, aby byla zajištěna její propustnost a nedocházelo k odtoku srážkové vody po jejím povrchu."

Alej je navržena jako ovocná, z druhů krajově vhodných a odolných byly zvoleny třešně a jabloně, a to především s přihlédnutím k velikosti korun a zároveň k poměrně velké dlouhověkosti, která zajistí kontinuitu aleje po mnoho let. Kultivary jsou zvoleny tak, aby stromy plodily postupně po celou dobu plodnosti daného druhu. Na její výsadbě se budou podílet semilští skauti.

"V letošním roce uplyne 100 let o založení skautingu v Semilech a 30 let od jeho znovuzrození," připomněl Mgr. Jan Farský, vedoucí skautského střediska Varta v Semilech. "Toto dvojité výročí jsme chtěli oslavit letos v květnu vydáním knihy o naší historii, výstavou v muzeu a velkou akcí na Ostrově. Koronavirus ale rozhodl za nás a museli jsme oslavy odsunout na příští rok. Přesto bychom rádi letošní výročí nějak připomněli. A to co možná trvale. A v souvislosti s tím nám přišlo jako skvělá příležitost zapojit se do výsadby aleje kolem nově zbudované cesty. Obstaráme každému stromku patrona, který se přispěje na výsadbu a pomůže tak ke vzniku Skautské aleje, která společně s cestou bude dělat radost lidem další desítky let. K projektovaným stromům plánujeme ještě doplnit 2 lavičky, které by umožnily znaveným posedět a vychutnat si krásný výhled."

Celkové předpokládané náklady na realizaci akce včetně roční údržby jsou ve výši  1.084 tis. Kč, výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje dosáhne 70%  - 759 tis. Kč. Realizace proběhne v podzimních měsících tohoto roku.

SM/Renata Coufalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace