Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Práce na stabilizaci skalního podloží na Valdštejně skončily, pohyb masivu se bude nyní monitorovat

23. 06. 2019 | 20:18

Na konci května 2019 byly dokončeny práce na stabilizaci skalního podloží pod hradem Valdštejnem, kterou provedla firma STRIX Inženýring, spol. s r.o. z Chomutova. Areál hradu Valdštejna se rozkládá na třech samostatných pískovcových blocích, které propojují mosty, schodiště a aehrenthalský palác s terasou.

TvLKvaldstejn2 menší
Foto: Artur Irma

V rámci prací došlo k odtěžení části nestabilního skalního bloku u schodiště na aehrenthalskou terasu,  očištění skalních masívů od náletů a starých kořenů.  Převisy, kaverny a nestabilní bloky byly sanovány pomocí podezdívek a byla provedena vyzdívka puklin. Odlučující se skalní struktury byly stabilizovány systémem svorníků.

Následně byla provedena  instalace geotechnického monitoringu, který bude sledovat stabilitu a pohyby bloků skalního masivu. Měření bude probíhat kontinuálně pomocí přesných autonomních snímačů dilatací umístěných do rizikových partiích pískovcového masívu. Přenos dat do dispečinku bude probíhat pomocí sítě Sigfox. Vyhodnocování dat pomocí numerických metod s odhadem dalšího vývoje bude prováděno jednou ročně.

Celkové vysoutěžené náklady na realizací prací v rámci projektu byly  1.148.431 Kč bez DPH. Na projekt byla získána dotace z Ministerstva kultury v rámci programu: Záchrana architektonického dědictví ve výši 700.000 Kč.

Je třeba si uvědomit, že všechna sanační opatření není možné považovat jako jednorázová a trvalá  a je nutná pravidelná údržba a ochranná opatření, což si tato jedinečná památka zaslouží. Problémem  jsou i vzrostlé stromy v areálu hradu a na pískovcových blocích.

TZ/Eliška Gruberová