Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přírodní rezervace u obce Rakousy v Českém ráji se rozšířila o cenné bučiny, v oblasti roste i ohrožená přeslička nejvyšší

04. 11. 2023 | 5:00

Přírodní rezervace Na Hranicích, která je v Českém ráji nedaleko Turnova, se výrazně rozšířila. Dosud měla necelé čtyři hektary, teď je její součástí 25 hektarů přírodě blízkých a cenných bučin na svazích západního břehu Jizery u obce Rakousy. V této oblasti roste i ohrožená přeslička nejvyšší či vzácné druhy hub. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Karolína Šůlová.

Bučiny PR Buciny-1
Přírodní rezervace Bučiny u Rakous, foto - zdroj: www.cesky-raj.cz

O rozšíření rezervace do těchto míst usilovali ochránci přírody dlouhodobě. "U Rakous se totiž na obou březích Jizery zachoval pás přírodě blízkého lesa, což je ve zdejší krajině zcela ojedinělá záležitost. Většina bukových porostů je tady stará zhruba 170 let a postupně se přirozeně obnovují. Některé stromy odumírají, v prolukách zmlazují nové a vzniká tak pestrý les se stromy různého stáří. Díky zvýšení rozlohy přírodní rezervace tu bude mít příroda více prostoru," uvedl vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Přírodní rezervace Bučiny u Rakous, foto - zdroj: www.cesky-raj.czPřírodní rezervace Na Hranicích vznikla už v roce 1953, a je tedy o dva roky starší než Chráněná krajinná oblast Český ráj. Podle ředitele AOPK Františka Pelce jde o jedno z přírodovědně nejhodnotnějších zachovalých říčních údolí v zemi. "Jsem rád, že se rozšíření rezervace po projednání s vlastníky a obcemi podařilo prosadit. Cenné bučiny teď mají zajištěnu ochranu na obou březích Jizery – protější svahy jsou již součástí přírodní rezervace Bučiny u Rakous," uvedl Pelc. Přírodě blízké lesy jsou podle něj důležité nejen tím, že se v nich vyskytuje mnohem větší spektrum rostlin a živočichů než monokulturních lesích. "Ale také kvůli tomu, že se zde můžeme učit, jak se příroda adaptuje na klimatickou změnu. To může být zásadní pro hledání cest, jak udržitelně hospodařit v našich lesích," dodal.

Přírodní rezervace Bučiny u Rakous, foto - zdroj: www.cesky-raj.czZ ohrožených druhů se v přírodní rezervaci Na Hranicích vyskytuje přeslička největší, tis červený, okrotice bílá, lilie zlatohlavá, hruštice jednostranná, kruštík širolistý. Rostou tu i vzácné druhy hub, jako je ouško citrónové, pavučinec nancyský či zdobenec zelenavý. Žije zde také řada druhů ptáků - jestřáb lesní, krahujec obecný, výr velký, krkavec obecný, lejsek šedý, holub doupňák, datel černý či strakapoud velký. Domov tu má rovněž několik druhů netopýrů vázaných na stromové dutiny.

Přírodní rezervace Bučiny u Rakous, foto - zdroj: www.cesky-raj.czčtk