Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Rekonstrukce interiéru a oltáře v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Volavci vyvolala zájem i u přespolních 

25. 06. 2019 | 10:00

Další památkou, která se uchází o titul Památka roku Libereckého kraje, je kaple sv. Jana Nepomuckého ve Volavci nedaleko Turnova. Nedávno prošla celkovou rekonstrukcí uvnitř i zvenčí a v květnu se uskutečnilo její slavnostní znovuvysvěcení.

volavecUvnitř
Foto interiéru kapličky před a po opravě a foto interiéru: LK

Foto: LK„Ve Volavci iniciovali restaurování kapličky místní obyvatelé. Při jejím vysvěcení se sešlo mnohem víc lidí, než kolik je stálých obyvatel. A bylo jasné, jak moc jim na obnově záleželo. Kaplička určitě stojí za zastavení. I malé památky významně ovlivňují ráz krajiny a mnohé vypovídají o místě samotném,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Klasicistní kaplička ve Volavci byla postavena v roce 1841. Na poslední opravu exteriéru z roku 2017 navazovala v roce 2018 kompletní rekonstrukce interiéru. Té předcházel restaurátorský průzkum.

Ukázalo se, že stěny obsahují 4 vrstvy výmalby, z toho dvě poslední bílé vápenné. Po konzultaci s pracovníky Národního památkového ústavu z Liberce bylo rozhodnuto restaurovat druhou nejstarší vrstvu pocházející pravděpodobně z roku rekonstrukce 1905, která měla bohatou a relativně zachovalou a čitelnou výzdobou. Malířské práce stěn a stropu kaple prováděla akademická malířka Anna Svobodová.                                 

V interiéru se nalézá oltář sv. Jana Nepomuckého od kameníka Jana Zemana. Dvě sochy klečících andělů držících rohy hojnosti, původně umístěné po stranách světce, byly v polovině 90. let odcizeny. Akademický sochař Pavel Míka provedl autorskou rekonstrukci nových andělů, kteří byli ve spolupráci s restaurátorem Petrem Verichem zhotoveni nově z hořického pískovce.

Foto: LKSocha světce byla očištěna, byly zdokumentovány poškozené části, vyrobena a osazena nová svatozář a provedena tvarová a barevná retuš oltáře jako celku.

Soutěž Památka roku Libereckého kraje vypsal na počátku dubna Liberecký kraj. Mohli se do ní přihlašovat majitelé památek, jejichž obnovu nebo alespoň jednu etapu obnovy dokončili v loňském roce.

Do soutěže se nakonec přihlásilo sedm památek, z nichž byla vybrána jedna, která obdrží finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun a trvalou pamětní desku s označením Památka roku 2018 Libereckého kraje. Vítěz soutěže je zatím neveřejný. Vyhlášení proběhne během Dnů evropského dědictví 14. září tohoto roku v Jablonci nad Nisou.

LK/Jan Mikulička