Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Rekontrukce vesnické školy 21. století o pěti třídách vyjde Turnov na více než 43 milionů

18. 09. 2019 | 8:00

Základní škola v Turnově - Mašově se dočká příští jaro rekonstrukce. Smlouva o dílo na projekt s názvem "Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov" byla podepsána 9. září 2019.

TURNMašov studie
Vizualizace
Podpisem smlouvy o dílo mezi městem Turnov a vítěznou firmou World Invest, v. o. s. nic nebrání tomu, aby se příští rok začalo s celkovou rekonstrukcí školy v hodnotě 43.146.000 korun včetně daně z přidané hodnoty.
 
"Rekonstrukce skončí 31. května 2021. Po celou dobu přestavby bude výuka dětí probíhat v bývalé Integrované střední škole v Alešově ulici," sdělila Marcela Pilská z odboru správy majetku.

Požadavkem investora je přizpůsobit vnitřní dispozice budovy, pro potřeby vesnické školy 21. století o pěti třídách s družinou, s odpovídajícím hygienickým zázemím, šatnami, zázemím pro učitele a s výdejnou jídel. 

Jako nezbytná samozřejmost je požadavek na bezbariérový přístup do co největší části školy. Jako cíl rekonstrukce jsme si kromě splnění stavebního programu stanovili také zkvalitnění prostředí, ve kterém žáci tráví podstatnou část svého dne, ve kterém se formuje jejich sociální chápání a utváří se také jejich pohled na architekturu. U vesnické školy považujeme za důležitý také kontakt žáků se zahradou, a to nejenom vizuální, ale také přímé propojení tříd se zahradou.

www.turnov.cz