Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Turnovská knihovna byla nominována do soutěže za otevření pobočky na nádraží

07. 10. 2019 | 10:05

Ve čtvrtek 3. října 2019 proběhla v Zrcadlové kapli Klementina akce s udělením cen knihovnám, které byly nominovány za svou práci v obcích a městech České republiky.

knihovna DSC 0473
Foto: zdroj: www.turnov.cz

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven ve městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života  a zvýšení jejich prestiže. Naše knihovna byla nominována v kategorii "významný počin v poskytování veřejných a informačních služeb", konkrétně za otevření nové pobočky na nádraží. Uvedena jako inspirace pro využití nestandardního prostoru ke komunitní úloze centra v dané oblasti. Nezískali jsme hlavní  cenu, ale samo zařazení do této soutěže je velkým oceněním úsilí naší knihovny a města Turnova  jako zřizovatele o posílení kvality našich služeb. 

Je zcela evidentní, že naše více jak 25leté  úsilí o vybudování systému podpory čtenářské gramotnosti a komunitních aktivit pro nejširší veřejnost, by mělo šanci na získání hlavní ceny v oblasti soutěže Knihovna roku v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel, kdyby měla naše instituce odpovídající nové prostory ke své činnosti. Je to jeden z důležitých kritérií, které bohužel ve stávajících prostorách hlavní budovy nelze splnit. Proto jakékoliv odklady ve výstavbě nové budovy knihovny poškozují dlouholetou práci a úsilí v této tak zásadní činnosti. Budeme věřit, že probíhající soutěž na studie nové knihovny proběhne úspěšně a bez zbytečných odkladů. 

Ostatně ve stejném duchu o rozvoji jednotlivých měst a jejich knihoven, promluvil i nový ministr kultury  Lubomír Zaorálek. Vyzdvihl úsilí všech měst a obcí, kde se podařilo vybudovat nové, nebo zrekonstruovat  stávající prostory knihoven ve vzdělávací centra odpovídající potřebám 21. století. 

Naše knihovna si nové prostory jistě za své dlouholeté pracovní úsilí zaslouží, nehledě k jejímu nadcházejícímu výročí v roce 2020. Uplyne 200 let od jejího založení a je druhou nejstarší knihovnou na území našeho státu.

Významné osobnosti na Knihovně roku 2019 - předseda Ústřední knihovnické rady a nový ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek a PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

TZ/Eva Kordová, radní města Turnova a knihovnice