Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Turnovské sídliště u nádraží má za sebou šest etap regenerace, poslední se uskuteční v příštím roce

23. 10. 2019 | 15:45

Předposlední šestá etapa regenerace turnovského sídliště u nádraží byla dokončená letos v září. V části Studentské ulice bylo rozšířeno a plošně zvětšeno parkování, byly provedeny nové zádlažby parkovacích stání a chodníků, vzniklo nové veřejné osvětlení, na komunikaci přišel živičný koberec, zhotoveny byly dva vyvýšené přechody pro chodce. Úpravy si vyžádaly 4,5 milionu korun.

turnov sídliště 1 DSC00388
Turnov, sídliště
Regenerace turnovského sídliště u nádraží má celkem 7 etap, přičemž první začala již v roce 2010. Postupně dostávaly na sídlišti nový povrch tamní komunikace a chodníky, byly upraveny uliční vpustě a kanalizační šachty, probíhaly práce na výstavbě veřejného osvětlení, byly provedeny sadové úpravy, osazeny lavičky, plakátovací plochy a  další mobiliář. Vnikla také nová parkovací místa a pro zvýšení bezpečnosti chodců byly vybudovány silniční přejezdové retardér
Turnov, sídlištěV šesti dokončených etapách bylo upraveno 46.794 m2 plochy, celkové náklady činily necelých 32 milionů korun. Téměř 12 milionů se podařilo získat z dotace a 20 milionů investovalo město Turnov ze svého rozpočtu. 
Nemalé části šly z městské kasy také na opravu hřišť. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce hřiště u tamního supermarketu nákladem přes 300 tisíc korun. Hřiště Drak bylo realizováno v roce 2017 a přišlo téměř na milion korun.Turnov, sídlištěPoslední sedmá etapa regenerace sídliště u nádraží se bude týkat prostoru před supermarketem a okolí tzv. bazénku. S realizací se předběžně počítá na příští rok, město opět zažádá o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení.
 
TZ/Zdenka Štrauchová