Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Turnovskou knihovnu postaví Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka Kosmonosy

25. 03. 2024 | 15:05

O dodavateli novostavby Městské knihovny Antonína Marka v Turnově je rozhodnuto. Předání staveniště by se mělo odehrát v první polovině dubna 2024, zhotovitel má pak 600 dní na realizaci stavby, uvedlo Město Turnov na svém facebookovém profilu.

Společnost Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego (BPBP), organizační složka Kosmonosy – Česká republika, podala cenově nejvýhodnější nabídku a splnila rovněž požadavek týkající se referencí.

Investice dosáhne zhruba 111,3 milionu vč. DPH. Městu Turnov se podařilo získat dotaci z IROP ve výši 68 milionů Kč, která značnou část nákladů pokryje. Další dotaci ve výši téměř 4,3 mil. Kč Turnov získal na vybavení knihovny.

Vizualizace budoucí knihovny v Turnově.

Město bude průběžně informovat o postupu stavebních prací i případných omezeních, která se ulice Skálova dotknou, a to včetně provozu letního kina.

Zdroj: FB Město Turnov

Skálova ulice v dohledné době ožije stavebním ruchem

Autorem podoby nové turnovské knihovny je architektonický ateliér A69. Ve Skálově ulici vyroste komunitní prostor nejen pro půjčování knih! Knihovna je dnes flexibilním komunitním prostorem. Je to místo, kde lze nalézt klid pro individuální vzdělávání i místo pro sdílené aktivity a umělecké performance. Městská knihovna Antonína Marka svou komunitní funkci naplňuje více než dobře, brzy se dočká také důstojného a moderního zázemí.

Městu Turnov se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov" s reg.č. CZ.06.04.04/00/22_001/0000001. Dotace ve výši 68 mil. Kč pokrývá značnou část nákladů spojených s výstavbou nové budovy ve Skálově ulici. 

Po přiznání dotace v listopadu 2022 proběhla příprava prováděcí dokumentace a v září 2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. S ohledem na specifika a rozsah zakázky se v průběhu řízení objevila řada doplňujících dotazů, především k rozpočtu realizace. Výběrové řízení muselo být několikrát prodlouženo. Konečný termín rozhodnutí o dodavateli se nakonec posunul až na 17. ledna 2023. Po vypořádání přípustných námitek je rozhodnuto o dodavateli, v nejbližších dnech by měla být podepsána smlouva. 

Zhotovitelem stavby se stala společnost Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego (BPBP), organizační složka Kosmonosy – Česká republika. Firma podala cenově nejvýhodnější nabídku a splnila rovněž požadavek týkající se referencí. Investice tak dosáhne necelých 111,3 mil. vč. DPH.

TURNOV/Marcela Jandová, tisková mluvčí