Turnovu se podařilo nejhbitěji v republice podat žádost o dotaci na stavbu nové knihovny

04. 08. 2022 | 5:52

Žádost o dotaci na stavbu nové knihovny podána, hlásí Turnov na svých webovkách. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo očekávanou výzvu na podporu knihoven v Integrovaném regionálním operačním programu ve čtvrtek 28. července ve 14 hodin. Vzhledem k nízké alokaci bylo nutné žádost podat mezi prvními žadateli, aby měla šanci uspět. Městu Turnov se to podařilo jako první obci v republice.

knihaMladí
ilustrační foto

Současná hlavní budova je dle knihovnických standardů nevyhovující pro fungování knihovny 21. století, jež by měla být komunitním centrem obce, a také sloužit celému regionu.

VizualizaceRealizací projektu bude vystavěna nová budova knihovny splňující všechny standardy – umožní bezbariérový přístup, přinese komfortní zázemí návštěvníkům, zvýšení kvality technologického zázemí, rozšíří služby knihovny. Moderní stavba oživí architekturu v centru města. 

Před započetím stavby bude provedena demolice stávajících objektů, demontáž konstrukce promítacího plátna a části pozemní stavby, kde je dnes umístěno pódium letního kina. Demolice je řešena jako samostatná dokumentace a aktivita není předmětem projektu. Nové promítací plátno se stane součástí nové stavby knihovny.

Do budoucna by se nová knihovna měla stát symbiózou tradičního amfiteátru letního kina, moderního prostoru pro čtenáře a komunitního dění v Turnově. Náhled studie můžete nalézt na samostatné stránce plánovaného projektu. Nová budova bude znamenat nejzásadnější rozvoj pro turnovskou knihovnu za posledních sto let.

Jedná se o první výzvu v programovém období 2021—2027 v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Způsobilé výdaje projektu činí 80 mil. Kč, což byl limit stanovený výzvou. Přepokládané celkové náklady na stavební část budovy byly rozpočtovány na 105 642 722,33 Kč. Finanční podpora by měla dostáhnout 85 % způsobilých výdajů, tedy 68 mil. Kč. Stavba zahrnuje nový objekt knihovny včetně připojení rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace a telekomunikačního vedení. 

Nyní bude probíhat kontrola a doplnění žádosti. Uvidí se, zda se podaří zdárně projít všemi fázemi kontroly a dojde k přidělení finanční částky. 

Převzato z www.turnov.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace