Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V Semilech opraví hlavní most přes řeku Jizeru a spolu s ním město postaví nový v Jatecké ulici 

28. 11. 2019 | 14:05

Krajská správa silnic Libereckého kraje zahájila v letošním roce práce na projektové dokumentaci rekonstrukce hlavního mostu přes řeku Jizeru v Semilech, plánované na rok 2022.

SMmost
Foto: Město Semily

Vzhledem ke skutečnosti, že po dobu rekonstrukce bude nutné zajištění objízdné trasy, stala se jednou z možností varianta vedení dopravy přes druhý semilský most. Ten však v současné době neumožňuje vzhledem ke své nosnosti průjezd autobusové a nákladní dopravy. Jako vhodné řešení se jeví pořízení mostního provizoria s vyšší nosností nebo vybudování nového mostu s přispěním KSSLK.

"Na jednání zastupitelstva 11. listopadu t.r. projednávali zastupitelé obě možnosti řešení objízdné trasy," prozradila Lena Mlejnková, starostka města Semily. "Nakonec se přiklonili k vybudování mostu nového s předpokládanými náklady ve výši 20 mil. Kč, přičemž 5 miliony na stavbu přispěje Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje."

"Na jednání zastupitelstva 11. listopadu t.r. projednávali zastupitelé obě možnosti řešení objízdné trasy," prozradila Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily. "Nakonec se přiklonili k vybudování mostu nového s předpokládanými náklady ve výši 20 mil. Kč, přičemž 5 miliony na stavbu přispěje Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje."

SM/Renata Coufalová