David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec: „Za mě to není o tom, že se město ZOO zbavuje a kraj si ji bere. Tady po letech konečně došlo k dohodě o společném financování a rozvoji.“

15. 11. 2021 | 0:00

Historie vyjednávání města s krajem o podpoře libereckých organizací majících nadregionální význam je velmi dlouhá a v případě ZOO trvala kontinuálně minimálně patnáct let. Po komplikovaných jednáních bylo letos v květnu pro zoologickou a botanickou zahradu nalezeno řešení spočívající v tom, že obě nadregionálně působící instituce změní zřizovatele a přejdou pod kraj a naopak kraj městu předá dva domovy důchodců, jejichž klienti pocházejí většinou z Liberce. To sice bylo médii od té doby rozebráno ze všech stran, přesto kolem transakce stále existuje mnoho mýtů a nepodložených tvrzení.

Je dohodnuto, že kraj od prvního ledna převezme zodpovědnost za provoz ZOO Liberec a botanické zahrady a sice nepřislíbil fixní částku, ale deklaroval, že je připraven investovat podle připravenosti projektů. Město bude po dobu deseti let přispívat na investice v ZOO a v botanické zahradě částkou 25 milionů korun ročně a bude plně spolurozhodovat o jejich použití, tedy o dalším rozvoji obou institucí.David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec.Předpokládá se, že konkrétně do ZOO bude v následujících deseti letech vloženo celkem půl miliardy korun. Pojistkou je, že kdyby se kraj rozhodl nějaký obor činnosti obou zahrad dále nepodporovat (pod ZOO spadá i Divizna, Archa a Lidové sady), musí je bezúplatně vrátit městu.Jsou akce, kdy ZOO praská ve švech pod náporem návštěvníků z celého kraje. Například o Halloweenu.Postup byl schválen již před půl rokem a zbývalo odsouhlasení zastupitelstvy kraje a města. Krajské zastupitelstvo převod hladce schválilo, ale v Liberci se zdánlivě jasný proces bohužel zasekl a o dalším osudu ZOO a botanické zahrady se bude hlasovat až na zastupitelstvu 25. listopadu. Vášnivá a mnohdy kontraproduktivní diskuse se opět rozhořela nejen v radničních kuloárech, ale i na sociálních sítích. „Proces, který teď probíhá, je samozřejmě závažný a je logické, že ho doprovází celospolečenská diskuse. Bohužel se občas ubere směrem, který není podložený pravdivými fakty nebo vyzdvihuje věci nepodstatné,“ vadí Davidu Nejedlovi, řediteli zoologické zahrady. Některé věci je potřeba vysvětlovat neustále dokola, tak se na ně podívejme.ZOO Liberec vlastní zvířata, která jsou symbolem ZOO po celém světě.Hlavním argumentem kritiků převodu je to, že Liberec údajně přijde o své rodinné stříbro a není záruka, že kraj, řešící globální problémy regionu, bude ochotný dlouhodobě do ZOO investovat tak, jak momentálně slibuje. Zde je třeba v první řadě říci, že ta záruka není a nebyla ani od města. David Nejedlo s tím má konkrétní zkušenost, když vzpomíná: „Za svou sedmnáctiletou kariéru v ZOO musím říct, že byly chvíle, kdy nebylo úplně jisté, zda ZOO bude. I zde byly hlasy ZOO dále nepodporovat, utlumit její činnost, což dnes již ani nejde. Udělat ze ZOO nějaký zookoutek, to nedává smysl už jen kvůli veřejnému mínění.“ZOO Liberec se oprávněně chlubí i unikáty, které chová jen málokdo. K takovým patří například takini.O tom, že se změnou zřizovatele se blýská na lepší časy, svědčí například to, že kraj již schválil rozpočet ZOO pro příští rok a je v něm zahrnuto i zákonné navýšení mezd zaměstnanců, které město Liberec nebylo schopno svým kulturním organizacím dodnes vykompenzovat. A dopředu se již pracuje na dalších věcech, David Nejedlo uvádí příklad: „Na kraji máme x schůzek s projektovým a dotačním oddělením a ta vůle rozvíjet nejen zoologickou zahradu, ale i Lidové sady, je velká a snaha kraje to tu pozdvihnout je upřímná. Oni na nás vlastně tlačí, aby nám pomohli.“Sběratelské bankovky ZOO Liberec byly vyprodány během několika dnů. Přijeli si pro ně sběratelé i ze zahraničí.Některé dílčí úpravy již běží, například ještě letos proběhne výměna skel pavilonu šimpanzů, ale věci zásadní, jako je například výstavba nových pavilonů, nikoliv. Architektonické studie totiž budou vypisovány až pod krajem, takže v novém roce. Jestli tedy vše bude schváleno, jak bylo naplánováno. Projekty pak bude schvalovat nejen krajská rada, ale i rada liberecká.Vnímavému návštěvníkovi ZOO nabízí i humorné pohledy do soukromého života zvířat.Ano, moc se neví, že spousta operací již probíhá navzdory tomu, že na finální  hlasování libereckého zastupitelstva se stále čeká. Důvod je prostý, David Nejedlo vysvětluje: „V květnu došlo k dohodě a my jsme dostali pokyn konat. Má-li k přechodu dojít od 1. ledna 2022, tak to se nestihne za týden ani za měsíc. Například každá součást ZOO má od léta založenou zrcadlovou organizaci pod druhým zřizovatelem. (Poznámka: například kromě ZOO Liberec, příspěvková organizace Liberce, již existuje ZOO Liberec, příspěvková organizace Libereckého kraje.). Takže se dnes nebavíme o čtyřech, ale o osmi organizacích a všechny horečnatě pracují na tom, aby vše proběhlo hladce. Nedávno jsme například absolvovali šetření vedoucí k udělení licence krajské ZOO Liberec. A není ze zákona možné, aby na jeden areál měly licenci dvě ZOO, tak tím padne licence ZOO města Liberec.“Společné foto sponzorů a partnerů liberecké ZOO, účastníků Dne zvířat.Každý proces se dá samozřejmě zastavit, ale v řadě případů by byly následky velké nejen kvůli licenci. Například jde o vypovězení stávajících dlouhodobých smluv a o uzavření smluv nových a tak dále. Ještě větší problém by vznikl u domovů důchodců, které získávají velkou část financí od zdravotních pojišťoven a z různých státních dotací. Kdyby se proces zastavil a domovy důchodců by zůstaly pod krajem, byly by příští rok bez dotací.Nová expozice Severočeského muzea se nebojí architektonických experimentů.Že obavy o osud ZOO pod křídly Libereckého kraje jsou liché, ostatně vyvrací stav jiných krajských institucí v Liberci sídlících. Mám na mysli Severočeské muzeum a Oblastní galerii - Lázně. Mimochodem, věděli jste, že muzeum i Lázně patří pod Liberecký kraj? Nezajímalo vás to? To je v pořádku, pro návštěvníka to není podstatné. Důležité je, jak instituce funguje. Muzeum se pyšní nejen zrekonstruovanou budovou, ale konečně i expozicí na úrovni muzeí 21. století a oblastní galerie se po přestěhování do komplexně zrevitalizované budovy před tím odepisovaného brownfieldu bývalých lázní (pravda, financovaného z dotace) zařadila mezi nejprestižnější výstavní prostory nejen v Česku.Oblastní galerie Liberec - Lázně.Jedním z neuralgických bodů diskusí se staly také Lidové sady a dětský koutek. Tady je třeba připomenout, že když v roce 2011 Lidové sady přešly pod ZOO, nebyla to iniciativa, se kterou by přišla ZOO, ale naopak, město přišlo za ZOO, protože do Lidových sadů nechtělo dále vkládat peníze. „A stalo se něco? Lidové sady tu jsou, zrekonstruovali jsme Formanku a Malý sál. Liďáky fungují a málokdo dodnes tuší, že jejich zřizovatelem již není Liberec, ale ZOO. A je to tak správně a o tom by to mělo být,“ připomíná David Nejedlo.ZOO prošla kontrolou EAZA mimo jiné i díky novému vstupu, oblíbenému terči střelby opozice.Dalším argumentem odpůrců převodu je jejich dojem, že akce je uspěchaná a že v případě, že dojde ke spravedlivějšímu přerozdělení RUD (rozpočtové určení daní) krajským městům, bude mít i Liberec na investice do ZOO víc peněz. Jenomže změna zákona je v nedohlednu a zoologická zahrada nemůže čekat. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA https://www.eaza.net/) již asi před deseti lety začala členy nejen přijímat, ale také pravidelně přísně kontroluje jejich činnost a obhájit členství není vůbec triviální. V Liberci byli kontroloři v roce 2018 a naše ZOO prošla s výhradami úspěšně, na rozdíl například od ZOO v Ústí nad Labem, která neobstála a o členství dočasně přišla.Bílí tygři, kdysi symbol liberecké ZOO, byli, jakožto uměle vyšlechtěný druh, který v ZOO nemá co dělat, trnem v oku i kontrole EAZA.David Nejedlo objasňuje, v čem je problém: „Ta zpráva hovoří o tom, že jsme dynamická organizace, která k věcem přistupuje aktivně. Jsme dobří a vysoce hodnoceni například v péči o zvířata a v aktivitách, které děláme nejen pro veřejnost, ale i v rámci asociace. Také bylo oceněno propojení práce ZOO s Diviznou, Archou a s Lidovými sady. Co ale již tak dobře hodnoceno nebylo, byl stav některých expozic a pavilonů. To jsou ostatně věci, které my dobře víme a nemusela nás na ně upozorňovat asociace. Takže až se kontrola zopakuje, musí být vidět přesvědčivé změny k lepšímu, jinak zahrada o členství v EAZA přijde. A ty změny musí proběhnout dost rychle, protože periody kontrol byly zkráceny a další kontrola do Liberce přijede nejpozději za pět let. Z toho důvodu jsme požádali město o rozšíření ZOO a zpracováváme podklady na podstatné změny. Na ty budeme potřebovat peníze a není čas čekat.“Slavná útěkářka panda červená. Podle zájmu návštěvníků jeden z favoritů, kteří můžou bílé tygry nahradit.Nejen ZOO Liberec, ale zoologické zahrady obecně jsou totiž na rozcestí. Mění se pohled veřejnosti, a to v mezinárodním měřítku. Stejně jako se lidé postavili proti cirkusům, část veřejnosti brojí proti zoologickým zahradám. Zoologickým zahradám fungujícím jen jako zábavní parky je odzvoněno. Je třeba vysvětlovat, proč tu zoologické zahrady jsou, že nejsou kvůli ukazování zvířat, ale že se zapojují do ochrany přírody a lidi k ochraně přírody vedou a to nelze bez mezinárodní spolupráce, která vyžaduje určité standardy.Občas pořádané noční prohlídky ZOO jsou velmi oblíbené.V diskusích často padá argument, že město vlastní ZOO již 120 let, tak proč se jí teď zbavuje. Tak to rozhodně není. Jednak, ZOO roku 1904 nezaložilo město, ale Ornitologický spolek, který si pozemky pronajímal od města. ZOO provozoval až do 2. světové války, kdy ji převzala říše. Po určitém poválečném období bezvládí vznikla pod Národní správou SEZOZA (Severočeská zoologická zahrada), pak ZOO spravoval postupně KNV, MNV a teprve kolem roku 1995 zoologickou převzala samospráva města Liberce. „Tím okamžikem také začalo zhruba osmileté období, kdy se do ZOO skutečně investovalo, a my doufáme, když teď ZOO získá nová samospráva, tak to bude impuls k tomu, aby se, ve spolupráci s původním zřizovatelem, do ZOO v následujících letech zase investovalo,“ uzavírá David Nejedlo.

Text a foto Mad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace