Rudolf Focke, ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov: „Od středy budeme připraveni k aktivní činnosti v rámci krizového plánu!"

13. 04. 2020 | 0:00

Když jsme před necelými třemi lety procházeli s ředitelem Rudolfem Fockem dětskou část Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p.o., přišla řeč rovněž na to, že zařízení je kvůli své úplné autonomii zařazeno do krizových plánů připravenosti Libereckého kraje. Z toho setkání vzešla reportáž "Léčebna ve Cvikově založená roku 1910 je připravená na výzvy dneška". Tehdy nikoho ani ve snu nenapadlo, že ona výzva přijde tak brzy a že náš další rozhovor se bude točit kolem koronavirové krize.

Red.: Zažil ústav, který řídíte, ve své poválečné historii již podobnou situaci?

Rudolf Focke: Od roku 1954, kdy byla vymýcena dětská tuberkuloza, ústav postupně přešel na léčbu ostatních plicních nemocí. V souladu s nařízením vlády vytváří Liberecký kraj 10% rezervní lůžkovou kapacitu. Cvikov je plánován jako součást této kapacity. Tak jako se aktivují dva vyčleněné domy seniorů nebo například blok C Harcovských kolejí. K využití léčebny v souladu s pandemickým plánem došlo v roce 1972 při léčbě žloutenky typu A.Léčebna respiračních nemocí Cvikov má dvě pracoviště, obě od sebe i od města vzdálená několik kilometrů. V popředí Dětská léčebna, v pozadí Cvikov.

Red.: V roce 1908, kdy byl ve Cvikově založen spolek pro léčbu tuberkulózy, se vlastně cvikovští rozhodli k velmi odvážnému činu. Tuberkulóza byla tehdy zejména metlou chudého obyvatelstva, odhady hovoří o třicetiprocentním zasažení, a i při péči v ústavech umíralo do pěti let až 50% nemocných. Cvikovští se navíc v rámci budování léčebny vzdali kusu přírody, která do té doby byla cílem nedělních vycházek. (Pozn.: Na MAPĚ je bodem 1 vyznačeno původně zvažované umístění. Body 2 a 3 označují současná pracoviště) Jak byl dnes přijat fakt, že zde má být zřízeno přes šedesát lůžek pro seniory s diagnozou COVID-19?  

Rudolf Focke: V roce 1908 tu byl důvod ekonomický, TBC se zde rozhodli léčit proto, aby zvýšili zaměstnanost ve městě. I dnes tvoří větší část ze 144 zaměstnanců léčebny cvikovští občané. S infekčními nemocemi jsou zvyklí pracovat a z tohoto důvodu předpokládám, že podle toho budou i této výzvě čelit. Navíc v situaci, kdy většina zaměstnavatelů propouští, my budeme muset v případě potřeby prakticky zdvojnásobit počet zaměstnanců v dětské části.První budova Dl Cvikov z roku 1910 má nesporně zajímavé proporce.

Red.: Léčebna má dvě pracoviště. Jedno pro dospělé, zaměřené zejména na diagnostiku a léčbu chronických plicních onemocnění a tuberkulózy, a druhé pro děti, specializující se na péči o děti s alergiemi a dýchacími problémy, kterému jsme věnovali již zmíněnou reportáž. Jak se jejich fungování dotklo vyhlášení stavu nouze ještě před tím, než bylo rozhodnuto o aktivaci krizového plánu? 

Rudolf Focke: Vzhledem k tomu, že tým pracovníků v Martinově Údolí je zvyklý pracovat s infekčními nemocemi, tak pod vedením vrchní sestry Bc. Jany Púdelkové provedl celou řadu zásadních opatření, aby uchránil tyto chronicky nemocné pacienty před zvýšenými riziky. 
V dětské části jsme naprosto striktně omezili veškeré kontakty s návštěvami. Zaměstnanci, kteří se vrátili z rizikových oblastí, byli automaticky, ještě před zavedením plošných opatření, umístěni do karantény a po ní u nich byl ještě proveden test na koronavir. Většina maminek s dětmi si celou věc vzala za svou a velmi pečlivě dodržovaly opatření a pohybovaly se především v 10,5 hektarovém lesoparku léčebny a blízkém lese.Pavilon A je připravován na pobyt seniorů s diagnozou Covid-19.

Red.: To znamená, že v době rozhodnutí, že do dětské části budou umístěni senioři, nebyly ještě objekty prázdné? 

Rudolf Focke: Poslední maminky odjely 9. 4. 2020. Do 30. března byla dětská část vytížena na 80 % své povolené kapacity. Od 1.4. dle schválených návrhů měla být vytížena na 100 %. Samozřejmě část maminek ze strachu o své děti dopředu odmítla přijet a my jsme se rozhodli posunout nástupní termín na 14.4.2020. Jenomže od 15. dubna je rozhodnutím hejtmana Martina Půty aktivován pandemický plán a pavilon A se tedy začal připravovat k jeho plnění. V DL Cvikov jsou za normálních okolností na dlouhodobých léčebných pobytech děti i se svými matkami. Vše je uzpůsobené tak, aby se tu cítily jako doma. V zimě funguje dokonce uměle zasněžovaný kopeček a kluziště.

Red.: Cvikovská léčebna byla vyprojektována a s ohledem na své poslání postavena jako zcela soběstačná hermetická pevnost, obehnaná dokonce až šestimetrovými ploty. Do dneška máte například vlastní vodojem. (Pozn.: Tomu jsme před časem rovněž věnovali obrazovou reportáž). Sám jste ale posledně připustil, že například provoz prádelny byl neekonomický, takže úplně nezávislí na okolním světě dnes již nejste. Jaká opatření musíte udělat, než přijmete první seniory s diagnozou COVID-19?

Rudolf Focke: Co se té prádelny týče, tak v současné době máme na praní infekčního prádla uzavřenou smlouvu s dodavatelem. Nicméně jsme zahájili úpravy budovy prádelny, abychom vysoce infekční prádlo mohli prát u nás. Objednali jsme nové vstupní dveře, včetně dvou velikých oken v ceně 180 tisíc Kč. Objednali jsme dvě bariérové pračky v ceně 950 tisíc Kč a připravujeme stavbu oddělovací stěny. Cvikovská léčebna je zcela soběstačná, izolovaná uprostřed přírody.

Red.: A další kroky?

Rudolf Focke: Provedli jsme zásadní úpravy čističky odpadních vod v dětské části a požádali jsme o potřebná povolení, abychom mohli provést dodatečné chlórování. V Martinově Údolí toto opatření děláme běžně vzhledem k tomu, že se jedná o infekční pavilon. Provedli jsme celkovou revizi elektroagregátu s výkonem 160 kW. Vyčistili jsme a připravili zdroj pitné vody. Znamenalo to provést kontrolu vrtu, vyčištění 400 metrů přívodního potrubí. Nově jsme osadili ve vodárně dávkování chlóru závislé na objemu proteklé vody. Mezi jednotlivými budovami jsme položili v kolektorech část nového potrubí. DL Cvikov má i vlastní zdroj vody a vlastní vodojem.Red.: Co se ještě ve vaší léčebně podařilo zrealizovat za ty tři roky od naší reportáže?

Rudolf Focke: S vysokou podporou Libereckého kraje a státního fondu životního prostředí jsme opravili pavilon D s osmi pokoji. Celková cena investice přesáhla 10,5 milionu Kč. Vyměnili jsme okna v pavilonu A jednalo se o investici za 10 milionů Kč. Pro zimní radovánky jsme připravili kompletní zasněžovací systém a postavili ledovou plochu. Na léto jsme připravili kromě bazénů 150 m3 ještě brouzdaliště o ploše 100 m2 s elektrickými lodičkami a velkoplošnou trampolínu o rozměrech 14 x 10 m2. V současné době pokračujeme na celkové rekonstrukci pavilonu C, jejíž hodnota by měla přesáhnout 9,5 milionů Kč. Připravili jsme i nové oddělení pro děti v pavilonu, čímž léčebna zvýšila počet oddělení z deseti na jedenáct.K léčebně patří i rozsáhlý lesopark, ve kterém jsou dodnes patrné stopy mohutných ochranných plotů.

Red.: V našem předchozím rozhovoru jste zmínil, že krizový plán počítá s kapacitou kolem dvou set lůžek (ostatně s dětmi jste bez problémů ubytovávali i jejich doprovod), takže předpokládám, že o prostory asi nouzi nemáte, ale jak jste na tom personálně? Pokud vím, personál chybí obecně.

Rudolf Focke: V první fázi jsme připraveni s vlastním personálem, případně s personálem z města Cvikov. V jednání jsme se Zdravotní školou v Rumburku, máme přislíbenou i podporu z Libereckého kraje ze sociálního odboru.Objevování tajemných zákoutí lesoparku malým pacientům zpestřuje pobyt a zlepšuje kondici.

Red.: ČTK minulý týden uvedla, že již vyklízíte stávající nábytek, aby bylo možno instalovat lůžka. V jakém stádiu je příprava nyní? Jaký máte dead line?

Rudolf Focke: Již 8. dubna hasiči Libereckého kraje přivezli dvě nákladní auta materiálu a my začali pavilon A připravovat k jeho plnění. Prozatím jsme vyklidili 15 pokojů a teď je vybavujeme. Veškerý materiál je navezený. Nyní nám připravuji přivezení ochranných pomůcek dle našich potřeb. Ústav bude připraven k aktivní činnosti od 15. 4. 2020. Samozřejmě počítáme s tím, že se nejprve využijí kapacity v samotném Liberci, kde je naprosto perfektně připravený dům seniorů v Liberci Františkově z kapacitou 72 lůžek.Jeden z již vybavených pokojů.Red.: Když byla na sociálních sítích našeho zpravodajského portálu zveřejněna informace, že cvikovská dětská léčebna poslouží seniorům, reakce byly většinou pozitivní nebo chápavé, ale objevily se i ojedinělé výpady až hystericky nenávistné. Doufám, že je způsobila pouze neinformovanost. Jak vnímáte práci médií? Kdybyste měl tu virovou promořenost médií známkovat jako ve škole, jak by česká žurnaslistika dopadla? 

Rudolf Focke: Jsem upřímně přesvědčen, že média zvládla svou úlohu na jedničku. Lidé by si ale měli uvědomit, kolik negativních informací jsou schopni vstřebat. Mně například 20 minut denně bohatě stačí na to, abych věděl vše potřebné a zbytečně si přitom nepokazil spánek.Sociální zázemí pokoje pro pacienty s Covid-19.

Red.: A otázka poslední, rovněž hodnotící. Jak vnímáte dosavadní přístup krizového štábu Libereckého kraje k pandemii a konkrétně k Léčebně respiračních nemocí Cvikov,p.o., kterou řídíte?

Rudolf Focke: Velice si postupu krajského krizového štábu vážím, během dvou hlavních porad jsme si jednoznačně vysvětlili všechny úkoly, které před námi stojí, a pak jsme podle nich jednali. Pečlivě sleduji v tomto boji se zákeřnou nemocí výsledky Libereckého kraje a myslím si, že si vedeme dobře. Všem čtenářům přeji hodně zdraví a příjemné prožití zbytku velikonočních svátků.

Děkuji za rozhovor       Text a archivní fota 1 až 10 Mad, foto 11 a 12 Zdeněk Nigrin

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace