Severočeské muzeum bude po rekonstrukci labyrintem v labyrintu, přijďte podívat!

21. 09. 2020 | 0:00

Již tuto sobotu (23. září) bude v Severočeském muzeu v Liberci den otevřených dveří a nutno říci, že tuto příležitost byste si neměli nechat ujít, protože vidět prostory muzea bez exponátů, v jeho „nahé“ kráse, to je jedinečná a zcela jistě neopakovatelná šance.

Vlastně to byl i jeden z důvodů, proč muzeum ještě před dokončením instalace expozic alespoň na den zpřístupnit. To potvrzuje Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje přes kulturu. S trochou nadsázky říká: „Když jsme nedávno s panem ředitelem Křížkem muzeum procházeli, dospěli jsme k názoru, že ta budova je nejkrásnější, když je prázdná. Přišlo nám být škoda, aby lidé tu čistou krásu, zváště teď po rekonstrukci, nemohli vidět. A navíc budou mít návštěvníci mimořádný zážitek v tom, že uvidí kurátory při práci, restaurátory při restaurování. Budou se jim moci dívat pod ruce.“ Zvenčí vše vypadá "pouze" opraveno. Schody, které byly celé rozebrány a pak složeny, bude zdobit dvojice lev a lvice od Jaroslava Róny. Lvi měli být součástí muzea od začátku, ale tehdy nezbyly peníze.K tomu je třeba doplnit, že pracovníky muzea při tvorbě expozice budou mít návštěvníci možnost vidět i proto, že „Strop rozpočtu byl 100 milionů korun, a tak pracovníci muzea hodně věcí udělali a dělají vlastními silami, včetně stěhování a instalace expozic,“ jak vysvětluje ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek. Takže ani na instalaci exponátů nebyla najmuta odborná firma a svépomocí byla poprvé za dobu své existence kompletně vystěhovaná a zpět nastěhovaná muzejní knihovna, nejstarší veřejná knihovna v Liberci. První překvapení vás čeká hned za vchodovými dveřmi. Pokladna zmizela, místo ní se rodí futuristický vestibul.Pokladna s infopultem se nyní nachází v předsálí, kde se konávala různá vystoupení. Recepce je vlastně navrácena tam, kam ji Friedrich Ohmann, architekt muzea, zamýšlel původně umístit.Muzeum je sice zavřené, ale to neznamená, že by pracovníci muzea jen stěhovali a uklízeli. Naplno jela restaurátorská dílna, přípravy scénářů a náplně nových expozic a v neposlední řadě se podařilo i pár husarských kousků, například získat ucelený archiv skleněných negativů rodiny Ginzkeych, majitelů vratislavického kobercového impéria.V té nejstarší veřejné knihovně se konala i tisková konference. Anna Dařbujanová, kurátorka fondu historických fotografií, se právě chlubí akvizicí sbírky negativů z archivu Ginzkeyů.Anna Dařbujanová a Ignaz Ginzkey, zakladatel vratislavického textilního impéria.Ale zpět k tomu, co v sobotu uvidíte. Mám podezření, že druhým důvodem pořádání dne otevřených dveří je fakt, že muzeum mělo být po druhé etapě rekonstrukce znovuzpřístupněné letos na konci léta poté, co padl původní deadline, počítající již s koncem loňského roku. Interiéry jsou zcela moderní, toto je vize ateliéru Hlaváček architekti s.r.o....a takto vypadá exponáty a návštěvníky zatím nezabydlená realita.První velké zdržení zavinily hlavně nedostatky zjištěné až se začátkem stavebních prací a následné změny v rozsahu a postupu rekonstrukce, viz naše obrazová reportáž z ledna 2019.
Z důvodu koronavirové pandemie padl i druhý termín a snad již opravdu konečným datem bude 5. prosinec 2020. Doufejme, že nad muzeem budou bdít všichni andělé i čerti a štědrá mikulášská nadílka nových expozic a dočasných výstav vyjde.Dokumentace přeměny tzv. dětského ateliéru, stav v roce 2018. (Foto laskavě poskytl archiv Severočeského muzea v Liberci.)Dokumentace přeměny tzv. dětského ateliéru, stav v roce 2019. (Foto laskavě poskytl archiv Severočeského muzea v Liberci.)Dokumentace přeměny tzv. dětského ateliéru, současný stav. (Foto laskavě poskytl archiv Severočeského muzea v Liberci.)Připomeňme, že postupnou rekonstrukcí, naplánovanou na čtyři etapy, muzeum prochází prakticky celou druhou dekádu 21. století. V rámci první etapy za 10 milionů korun, financované z valné části z programu IPRM, byl například vestavěn výtah zajišťující bezbariérový přístup do patra, jak jsme vás rovněž informovali v obrazové reportáži počátkem roku 2015. Větší část prací se tehdy dělala za provozu. Hlavní sál a galerie na ochozech zaplní skleněné vitríny.Skleněné krychle, dominantní prvek expozic na ochozech, doplní ještě tři jehlany v ose muzea.Stále probíhající druhá a mnohem dramatičtější etapa muzeum pro veřejnost zavřela v únoru 2018, byla připravována od roku 2015 (viz naše obrazová reportáž). Na tom, že se projekt podařilo zrealizovat, má zásluhu mnoho lidí, především pochopitelně tým muzea, ale například i tehdejší krajská náměstkyně pro kulturu Hana Majerová, která do krajského rozpočtu prosadila kofinancování v rámci evropských fondů.Podlaha hlavního sálu byla snížena o několik desítek centimetrů na původní úroveň.Společně s druhou etapou probíhá i etapa třetí, do které je především zahrnuto restaurování sbírkových předmětů a vybavení dílen. Ale tím to ještě nekončí. Park, který kvůli vizualizacím zveřejněným v rámci revitalizace muzea mnozí považovali za součást etapy druhé, má být hlavní položkou čtvrté etapy. Ta je již administrativně schválena. V těchto dnech se čeká, jak dopadne žádost o fondy EHP a tak zvané Norské fondy. Jasno má být za měsíc. Ve hře je 35 milionů korun, ze kterých je na revitalizaci parku vyčleněno 25 milionů korun. Zbylých deset milionů má být investováno do restaurování sbírkových předmětů.Do původních sálů jsou vestavěny nové prostory. Rozšiřují se tak možnosti prezentace exponátů......a návštěvníkovi je umožněn pohled na některé exponáty z nezvyklé perspektivy.Vraťme se ke končící etapě druhé. Prodloužily se nejen termíny, ale kvůli odhaleným problémům nakynul dramaticky i rozpočet, a to z necelého sta milionů korun na 143 milionů korun. Zde je nutno zdůraznit, že nepřekročitelný strop, na který se vztahuje dotace, je 100 milionů. Dotaci, činící 90 milionů korun, pokrývá z 85% EU, z 5% státní rozpočet a zbylých 10% měl hradit Liberecký kraj. Protože částka dotačního titulu je nepřekročitelná, tak Liberecký kraj nakonec hradí celých zbylých 53 milionů korun.Expozice bude velmi interaktivní a často bude návštěvníka vybízet k aktivní účasti.Dvě třetiny částky tvořila stavební část, kterou realizovala a již předala BAK stavební společnost a.s., mající mezi referencemi například cenami ověnčenou budovu Lasvitu v Novém Boru. Zbylou třetinu financí spolkla expozice, jejímž generálním dodavatelem je firma M PLUS spol.s r.o., stojící pro změnu například za horolezeckou expozicí Muzea Českého ráje v Turnově.Zahrádka bude přístupná od jara do podzimu. K vidění zde budou čtyři barokní sochy získané od města.Než v sobotu do muzea zavítáte, prohlédněte si určitě vizualizace, které jsme publikovali v rámci obrazové reportáže pojednávající o tom, co uvnitř muzea vyroste. Severočeské muzeum je totiž díky Ohmannově koncepci, kdy si tvůrce hrál nejen s různými architektonickými styly, ale i účely, tak trochu bludištěm. Nyní byly do prostorných sálů, majících stropy i šest metrů vysoké, zakomponovány nové objekty, z nichž některé mají nahoře i terasy, ze kterých si budete moci prohlížet exponáty z nezvyklé perspektivy. A podle naší obrazové reportáže si můžete porovnat, jak se skutečnost shoduje s virtuální realitou týmu architektonické huti Hlaváček architekti s.r.o.V rámci dne otevřených dveří si budete moci prostudovat světovou raritu, i když se pravděpodobně nejedná o originál, ale o přepis. Liberecký kodex, jeden z pěti dochovaných mayských kodexů. Text a foto (není-li uveden jiný zdroj) Mad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace