Výprava do ráje pejskařů s lehkou příchutí zločinu, taková může být pro Liberečáka procházka přírodou Vesce

11. 03. 2021 | 0:00

Naše tipy na výlety vedou po osobně ověřených trasách, nejsou psány od kancelářského stolu. Často ale nechodíme po značených cestách. Proto je dobré mít po ruce navigaci s kvalitní mapou a na nohou pevnou obuv. Sportovní vybavení a určité minimální pohybové dispozice můžou být překvapivě potřebné i při objevování zákoutí městských, jako v tomto případě. 

Již loni na jaře, kdy na rozdíl od dneška žádná drastiká omezení volného pohybu v přírodě neplatila, jsme publikovali tip na výlet neopouštějící katastr Liberce, konkrétně to byl okruh z Lidových sadů na Jezdec a zpět, viz GENUS.CZ. Tentokrát to vezmeme z druhého konce a vypravíme se do Vesce.Ve veseckém sportovním areálu se nemusíte bát, že nezaparkujete.Vesecký sportovní areál je náležitě rozlehlý a disponuje velkým parkovištěm, což z něj dělá nejen ideální cíl procházky, ale i dobrý výchozí bod pro výlet až na Císařský kámen, patřící do katastru Liberce. Stačí po neznačené cestě sestoupit, pravda dosti krkolomně, do Veseckého údolí a tam zkombinovat zelenou turistickou značku s naučnou stezkou Mojžíšův pramen – Císařský kámen do vycházkového okruhu. Jednu z více možných, asi 10 km dlouhých variant, ukazuje  MAPA 1. Pozor, popisky u fotografií korespondují s MAPOU 2, což je níže popsaná vycházka kratší (měří necelých 5 km).Vesecké "Hradčany".Při výletu na Císařský kámen vám paradoxně hrozí menší nebezpečí, že vystoupíte z katastru Liberce, než když se jen projdete po cestách v okolí Lyžařského areálu Vesec. Chcete-li se ve zdejší přírodě jen provětrat, měli byste v dnešní době dávat pozor, kam šlapete. Do malebného jihovýchodního konce oblasti totiž expanduje výběžek katastrálního území Dlouhého Mostu (MAPA).Kostel s farou, dominanta Dlouhého Mostu.Kdyby se našla ruka zákona stavějící tupé dodržování doslovného znění nařízení nad jeho smysl a nad logiku věci, nalezla by tu prostor k seberealizaci například na evidentně nic netušících Liberečácích s kočárky, hromadně absolvujícími kolečko kombinující silnici vedoucí kolem centrálního placu areálu s cestou klikatící se pod ní mezi lukami. Ano, ti všichni se dopouštějí zločinu opuštění Liberce a s tímto problémem se setkáte i v závěru dnešního tipu na výlet.Rozhledna Císařský kámen.Rozhledna na Prosečském hřebenu.Než vyrazíte na cestu, ještě malé upozornění. Všiměte si, kolik překvapivých výhledů vám místo nabízí. Na Jizerkách sice nic převratně nového neobjevíte a panorama Liberce je odsud poměrně ploché, ale silueta Ještědského hřebene s Ještědem přímo na západě vypadá jako vyřezaná do obzoru.V dáli vykukují zasněžené Krkonoše.Kostel s farou na Dlouhém Mostě odsud připomíná hrad, za ním se líně rozvaluje Javorník. Na jihovýchodě vyčnívá rozhledna Císařský kámen a na severovýchodě odhalíte další rozhlednu na Prosečském hřebenu. Asi největším překvapením jsou ale mezi bližšími hřebeny vykukující stále ještě zasněžené Krkonoše.Vyrážíme po neznačené cestě přes louku kolem hřbitova (MAPA 2, bod 2).A nyní k výletu (MAPA 2). Od parkoviště se dáme po louce na západ po neznačené pěšině kopírující zpočátku dráty elektrického vedení. V blízkém lesíku vás čeká asi nejtěžší úsek cesty. Po pěšině identifikovatelné jen podle stop dokumentujících problémy, které měli se sestupem vaši předchůdci, se musíte probojovat prudkým svahem dolů k Lučnímu potoku a přejít přes lávku nějakého dávného, zřejmě protipovodňového dílka (MAPA 2 bod 4). Luční potok je evropsky významná lokalita výskytu mihule potoční a zde krásně meandruje mokřinami.Přechod přes Luční potok (MAPA 2, bod 4).Pokračujte stále po neznačené pěšině tentokrát do protisvahu tak dlouho, dokud nahoře nenarazíte na zelenou turistickou značku, případně na naučnou stezku vedoucí kolem Veseckého rybníka (MAPA bod 5). Zde pravděpodobně také potkáte první psy všech ras a velikostí, venčící své pány. Sejděte dolů k hrázi a pokračujte kolem rybníka ve směru hodinových ručiček.Nad Veseckým rybníkem (MAPA 2, bod 5).Vesecký rybník, jinak též Tajch z původního německého názvu Teichmühle (Mlýnský rybník), má rozlohu 2,4 ha a původně byl rezervoárem místní textilky. Dnes je rezervoárem nejrůznějších životních forem. Údajně zde bylo identifikováno přes 400 druhů rostlin, 250 druhů hmyzu a téměř 100 druhů obratlovců, což ekologům navozuje orgasmické stavy. Navíc je řada položek tohoto seznamu více či méně chráněná.Hráz Veseckého rybníka alias Tajchu.Lidé rybník využívají k nejrůznějším aktivitám, procházkami a koupáním počínaje a rybařením a nudismem zdaleka nekonče.Koupaliště funguje celoročně.Tajch, ráj sportovců.Cestou narazíte na množství informačních tabulí naučné stezky, po které jdete. Směrem ke konci rybníka půjdete stále častěji po nedávno nově položených hatích, protože oblast vyplňují slatinné loučky a částečně i rašeliniště.Průchod slatinami (MAPA 2, bod 8)..

Voda je zde křišťálově čistá.Až dokončíte okruh kolem rybníka, máte dvě možnosti. Buďto se již můžete vrátit, a protože tuším, že cestu prudkým klouzajícím svahem již absolvovat nechcete, sejděte k hrázi a po žluté se dejte necelé 2 km dlouhou zacházkou zpět na parkoviště. Trasa vede částečně mezi zástavbou, Hamáčkovou terminologií intraviánem, takže náhubek byste měli mít nasazený.Pohled na Tajch ze skalního výběžku (MAPA 2, bod 9).Nebo můžete z rozcestí pokračovat dál, což doporučuji. Dejte příjemným lesem po zelené turistické značce kolem rybníka Pod Císařským kamenem až na Císařský kámen. Z Císařského kamene se pak vrátíte asi 250 m zpět na rozcestí s již několikrát viděnou naučnou stezkou a po ní pokračujte tentokrát přes Mojžíšův pramen zpět k Veseckému rybníku viz MAPA 1.Cestou po zelené směrem na Císařský kámen (MAPA 2, bod 10).

Je tu ještě jedno řešení. Po asi patnácti minutách chůze od rozcestí nad Tajchem (tedy po zhruba osmi stech metrech) narazíte na výraznou, leč neznačenou cestu, odbočující ze zelené doprava (MAPA bod 11).Odbočka ze zelené směrem do veseckého areálu je těžko přehlédnutelná (MAPA 2, bod 11). Cesta vedoucí romantickým lesem plným skal vás za normálních okolností dovede bez větších navigačních problémů zpět do veseckého areálu. V dnešní době má věc bohužel háček. Až projdete lesem, narazíte na oplocenou louku.Nacházíte se v Liberci, na obzoru je Liberec, mezi vámi ale leží zakázané území Dlouhého Mostu (MAPA 2, bod 12). Kudy teď? Absurdní situace, kterou budeme snad již zanedlouho s hořkým úsměvem přidávat k dobru v hospodě.Červená šipka vás nabádá, abyste pokračovali po pěšinině vlevo podél plotu. Na pěšinu navazuje pohodlná cesta do veseckého areálu. Jenže pokračovat tudy vám nemůžu doporučit, aniž bych riskoval obvinění z nabádání k porušování současných zákazů a příkazů. Ano, jde o paradox zmíněný úvodem. Ačkoliv jste v Liberci a přes údolí vidíte liberecké území, úzká, zde asi 200 m široká kosa před vámi (včetně oné louky) patří do katastru Dlouhého Mostu.Horní silnice patří k Liberci, tato k Dlouhému Mostu. Paní netuší, že právě páchá zločin (MAPA 2, bod 13).Nechcete-li se tedy dopustit stejného zločinu jako matky korzující přes čáru naproti s kočárky, musíte se vrhnout do pralesa po vaší pravici a cestu si proklestit kolem zakázaného území proti směru hodinových ručiček. Součástí té bojovky je i další překonání Lučního potoka. Rozhodnutí je jen na vás.Lyžařský areál Vesec (MAPA 2, bod 15).Text a foto Mad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace