Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

21. zvuková kniha Medailon Emilky Horové je na CD i v tištěné verzi pro nevidomé v Braillově písmu

17. 02. 2024 | 10:17

Krajská vědecká knihovna v Liberci vydala v rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem další audioknihu. Díky projektu se povedlo vydat již 21 zvukových knih.

zvukov-knihy-na-libereck-radnici 53530262721 o
Křest nejnovější zvukové knihy se konal na liberecké radnice, foto: KVK

„Oceňuji práci knihovníků v Krajské vědecké knihovně, kteří neustále hledají, jak rozšířit služby pro různé cílové skupiny. Výjimečné místo v této snaze má nabídka pro hendikepované. Audioknihy jsou skvělým příkladem této snahy,“ oceňuje práci Krajské vědecké knihovny Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

 „Medailon Emilky Horové“ od Nadi Revilákové načetly děti ze základních a středních škol z Liberce a Frýdlantska, které byly vybrané na základě konkurzu, jenž proběhl začátkem listopadu. O konkurz je tradičně velký zájem, pro letošní knihu se ho zúčastnila stovka dětí, z nichž jsme pro natáčení vybrali 17 dětí a studentů. Knihu jsme nahráli pod taktovkou režisérky Elišky Bejčkové během dvou dnů.  

Výsledek záslužné práce, foto: KVK Liberec

„Letos poprvé jsme kromě zvukové knihy na CD vydali i tištěnou verzi pro nevidomé v Braillově písmu. Děti, pro které je kniha určena, tak budou mít možnost si ji nejen poslechnout, ale také číst hmatem,“ doplňuje ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Děkujeme všem, kteří tento projekt finančně podporují a fandí mu. V letošním roce nás krom Ministerstva kultury ČR podpořilo v našem úsilí i statutární město Liberec a Nadace Leontinka. Velké díky patří také učitelům, kteří děti motivují a pomáhají jim s přípravou na konkurz. A v neposlední řadě moc děkujeme všem dětem, bez kterých by to vůbec nešlo.

Slavnostní křest zvukové knihy se uskuteční dne 14. února v obřadní síni liberecké radnice za účasti náměstka primátora statutárního města Liberec, autorky knihy a všech, kteří se na vzniku zvukové knihy podíleli.

Více o letošní knize i celém projektu najdete na webových stránkách knihovny www.kvkli.cz v článku Děti čtou nevidomým dětem.   


KVK/Radka Vojáčková