Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Rumburská Kamenná hvězda za rok oslaví dvacetiny. Je podobná megalitickým svatyním, ale na rozdíl od nich její symboliku známe

22 + 1 žulových kamenů tvořících toto landartové dílo se nachází v sedle kopce Dymník, půl hodiny chůze nebo pár minut jízdy autem z centra Rumburku. Je součástí volnočasového areálu, penzionu a výletní restaurace Dymník.

Jak severočeské Stonehenge vypadá z ptačí perspektivy, se můžete podívat na mapy.cz. Když si podobný letecký snímek, ale pořízený o 5000 km západněji, otevřete na google, zjistíte, že srovnání s britským Stonehenge je trochu zavádějící, protože Strom života, jak se ta věc jmenuje, má sice průměr 29,4 m, tedy srovnatelný se středovou částí Stonehenge, která měří 33 m, ale počet a uspořádání kamenných monolitů je jiné.Cesta k obeliskům pod DymníkemA hlavně, zatímco u Stonehenge existuje řada hypotéz o smyslu stavby a o pravděpodobném náboženském a astronomickém významu se stále spekuluje, idea rumburského Stonehenge je jasně zdokumentována. Uspořádání vychází z Kabaly, astrologie a odkazuje i na Starý zákon a na pohanství.Mezi kameny se přichází jako do chrámu od západu. Před pomyslným vstupem do svatyně je jedna z mnoha stejných informačních tabulí. Asi proto, že tvůrci předpokládali, že u té první bude narváno a ne všichni budou trpěliví.Na rozdíl od těžko uchopitelné symboliky vztahu člověka a Všehomíra je původ rumburských kamenných monolitů zcela pozemský a zajímavý. Na začátku projektu stál rumburský podnikatel Mirko Bernas. Když jeho firma rekonstruovala kanalizaci v Jiřetíně pod Jedlovou, byly po letech na denní světlo vyzvednuty mohutné zhruba čtyřtunové kamenné bloky, které zakrývaly místní potok. Kamenů bylo 22 a vzhledem k jejich monumentálnímu vzhledu se přímo nabízelo nějaké nové smysluplné využití.Na kamenech nejvíc upoutá jejich hrubý, neopracovaný vzhled. Prostě běžný stavební materiál, který měl zůstat skryt.Pan Bernas oslovil architekta Karla Doubnera. Když ten zjistil, že má k dispozici 22 žulových sloupů, vzpomněl si na Ladislava Moučku, znalce kabaly a posvátné geometrie, a svěřil mu koncepci stavby. Pan Moučka se v tu chvíli ocitl v sedmém nebi. Mít možnost využít svých znalostí starých nauk a zrealizovat Stonehenge třetího milénia, to se zatím poštěstilo málokomu, dá se říct, že minimálně v evropském kontextu nikomu.Ohnivá a vodní znamení spojují úsečky z růžových kamenů, znamení vzdušná a zemní kameny šedé.Pro opravdu jen první hrubé přiblížení můžeme stavbu popsat takto. Základní měřítko je určené nikoliv metrem, ale katedrálním loktem, což je 1/100 000 obloukového stupně rovnoběžky, na které se stavba nachází. Důvod to má v tom, že objekt postavený v tomto modulu nejlépe splyne s okolím v jeden celek. Délka lokte pro Dymník je přibližně 0,7 m. Vynásobením této délky číslem 42, které představuje počet písmen jednoho z kabalistických šémů a zároveň počet průsečíků rumburského obrazce, dostaneme průměr vnějšího kruhu 29,4 m. Ten tvoří 12 zhruba 5 m vysokých žulových obelisků, které si můžeme představit jako 12 znamení zvěrokruhu. V místech světových stran jsou mezi ně zapuštěné čtyři vodorovné prahy.I zde se odehrávají různé slavnostní rituály :-)Obvodové obelisky jsou mezi sebou propojeny cestičkami. Je tak vytvořen propletenec 24 rovnostranných trojúhelníků o 42 průsečících. Ač se to nezdá, chodníky měří celkem asi 300 m. V klíčových uzlových bodech je vsazeno dalších 10 kamenných obelisků - sefirot, tvořících kabalistický Strom života. Toť velmi vulgární hrubý náčrt ideje rumburského Stonehenge. Máte-li zájem dozvědět se o filozofii díla a o 23. kameni víc, rozhodně si stáhněte pdf dokument ZDE.23. obelisk nazvaný Poutník je umístěný vně kruhu, představuje sv. Jana (odkazuje na Starý zákon, 4. kapitolu Apokalypsy sv. Jana) a zároveň symbolizuje možnost rozvinutí geometrického plánu obelisků.Aby to pohanům nepřišlo líto, tak kamenné bloky byly vztyčeny 1. listopadu 2003, tedy v období slavení svátku Samain, kdy se živí potkávají s mrtvými a zároveň začíná nový rok. Labyrint byl dodlážděn půl roku nato, 1. května 2004. Dnes to je svátek práce a kocoviny po pálení čarodějnic. Keltové kolem tohoto data slavili Beltine, svátek očišťujícího ohně, příchodu pohanského léta, lásky a očekávané plodnosti. Tvůrci Stromu života uvádějí ještě další zajímavé milníky projektu svázané s magií čísel a tvrdí, že žádné z uvedených dat nebylo plánováno dopředu. Nechávají i prostor horoskopářům, protože klíčové události uvádějí na minutu přesně. Jestli se vyznáte v astrologii, vzhůru do práce!Po občerstvení duše můžete občerstvit tělo, restaurace je doslova co by kamenem dohodil.Duchovní rozměr projektu dostává v sezóně poněkud na frak umístěním do úvodem zmíněného zábavního areálu, který kromě osmnáctijamkového fotbalgolfového a diskgolfového hřiště nabízí lanové centrum, farmu, obří parkoviště a penzion vybavený velkou restaurací a wellnes. Mezi davy rozjařených návštěvníků, fotících se u obelisků, se meditovat fakt nedá. Teď na podzim je turistů méně. Pravda, zase je chladněji, ale i to možná k věci patří. Ostatně, ohřát se můžete zajít do restaurace Dymník a také můžete navštívit blízkou cihlovou rozhlednu na Dymníku.Blízká rozhledna Dymník je v období od října do března otevřena jen o víkendech mezi desátou a patnáctou hodinou. Vstupné je 10 Kč a 2 0Kč.Interiér rozhledny na Dymníku.V období od října do března je otevřena o víkendech mezi desátou a patnáctou hodinou. Vstupné je 20 Kč a 10 Kč. Ohlásíte-li se jako skupina (mobil: 721 516 312), pustí vás do patnáctimetrové věže i ve všední den.Ať už si o věcech mezi nebem a zemí myslíte cokoliv, nelze popřít, že pod Dymníkem vyrostlo pozoruhodné dílo landartu, živící fantazii. A ačkoliv se názory na duchovní potenciál Hvězdy života různí, potenciál marketingový nikdo nezpochybňuje. Je obrovský a stále přitahuje návštěvníky z široka daleka.

Text a foto Mad