Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Bazén je sice schopný provozu, pohled "pod sukně" ale umí vyděsit. Radnice zveřejnila nejotřesnější závady a rizika

16. 11. 2023 | 5:00

Současný technický stav plaveckého bazénu v Liberci je sice označen za "schopný provozu" a návštěvníci jej mohou s důvěrou využívat. Dlouhodobě ale není možné, a hlavně je nehospodárné, bazén udržovat bez zásadní rekonstrukce, která má začít v příštím roce.

bazenLBreklamní
Archivní foto

“V tuto chvíli platí, že otevřeno bude minimálně leden únor, podle toho jak se bude vyvíjet soutěž, tak možná i březen,” předesílá Petr Židek (ODS), náměstek libereckého primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu.

Aktuální dedline - ukončení veřejné soutěže na zhotovitele rekonstrukce bazénu - je 21.12. 2023. V objektu se zatím bylo podívat osm subjektů s vážným zájmem o modernizaci chátrající stavby. Soutěž skončí závěrečným vyhodnocením a uplynutím zákonných lhůt. "Pokud závěry veřejné soutěže nikdo nenapadne, mohlo by se staveniště předávat za cca dva měsíce po ukončení tendru," dodává náměstek Petr Židek.

Pohled do zázemí je z doby, kdy nebylo v tak příšerném stavu. Aktuální stav je dole ve fotogalerii.

Ale: Pohled "pod sukně", do zázemí bazénu, kam oko návštěvníkovo nevidí, je skličující. Zpravodaj krajského města v nejnovějším vydání uveřejnil přílohu s podtitulem "Nejotřesnější závady a rizika, kvůli kterým je třeba rekonstruovat liberecký bazén". Tiskovina na čtyřech stranách přináší ukázky některých poškození. Ta se musela v uplynulých měsících draze opravovat, aby se bazén nemusel zavřít hned. Nyní jsou sice sanována a nijak neohrožují aktuální provoz bazénu, nicméně rekonstrukce je nevyhnutelná.

Lehce pikantní je, že v tomtéž čísle radničního Zpravodaje vyšel článek od opozice, v němž jeho autorka horuje za co nejpozdější uzavření bazénu. Ignoruje přitom, že stav bazénu je ukázkově katastrofální, držící bazén při životě jen silnou vůle a přičiněním odborníků, kteří tu ale každý den loví Bobříka odvahy. Stejně jako návštěvníci, kteří o tom ale nevědí.

Radnice ve svém periodiku například „v plné kráse“ ukazuje nehezký pohled do zázemí odpadové technologie. Ta sice funguje a odpovídá tomu, že se bazén aktuálně dokáže udržet dočasně v provozu, ale i tady už zub času výrazně zaúřadoval, takže je nevyhnutelné ji co nejdříve nahradit. Smutná podívaná.

Dále v plné nahotě ukazuje obložení kolem retenční nádrže, které je třeba nahradit. I tady muselo dojít k náročnému sanování, aby to neohrožovalo nynější provoz bazénu

Základní rozvaděč silové energie v rámci bazénu - to je exponát hodný technického muzea. Revizí sice ještě projde, ale je to desítky let zastaralá technologie, která už dávno neodpovídá současným trendům. Ani tady už nebylo možné čekat na další dočasné opravy. Proto se musela udělat dílčí výměna. Při velké rekonstrukci se provede kompletní obnova

"Lahůdkový" je na fotografii zachycený průsak pod bazénovou vanou. Musel se sanovat a zabezpečit pro další, ale pouze dočasné užívání. Obdobně „okouzlující” je i přepad z retenční nádrže. Je třeba jej nahradit moderním řešením.

Snímky si můžete prohlédnout v papírovém zpravodaji, pokud vám dojde do schránky, nebo na webu radnice. Doporučuji raději před jídlem.

“Naším cílem je uskutečnit rekonstrukci plaveckého bazénu co nejrychleji, v co nejvyšší kvalitě a v co nejkratším čase. Zároveň chceme, aby po rekonstrukci sloužil bez problémů a nároků na větší úpravy dalších 30 – 50 let,” shrnuje složitou problematiku kolem bazénu gesčně příslušný náměstek primátora Petr Židek (ODS). Má na starost majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu a je prvním v dlouhé řadě, kdo rekonstrukci bazénu hodlá dovést k realizaci. Kdo se nehalí do pustých slov a frází. “Musíme to opravit,” říká jednaznačně.

Vizualizae budoucnosti.

HARMONOGRAM

Pokud by nastala situace, že se termín ukončení soutěže na rekonstrukci bude muset posunout – například s ohledem na vyhodnocování podaných nabídek nebo třeba na připomínky a námitky jenotlivých uchazečů – bude se vedení města snažit operativně reagovat a případně prodlužovat provoz bazénu vždy minimálně o každý další měsíc.

O možném prodloužení provozu město Liberec bude vždy informovat prostřednictvím všech svých informačních kanálů, například Zpravodaje, webu města www.liberec.cz, sociálních sítí, ale i dalších médií. "Upřesnění harmonogramu, včetně konkrétních termínů, zveřejníme nejpozději v první polovině prosince letošního roku," ujišťuje náměstek Petr židek.

DOTAZY POTENCIÁLNÍCH DODAVATELŮ

Institut dotazů a vysvětlení má své místo v  každém procesu veřejné zakázky. Jsou zde vysvětlovány jakékoliv pochybnosti uchazeče tak, aby mohlo dojít k  co nejlepšímu seznámení se s  projektem a také k jeho maximálně bezchybnému ocenění. Je zcela běžné, že každému velkému projektu je velký počet dotazů (řádově desítky až stovky) a následně jejich vysvětlení. V případě libereckého bazénu  je největší počet dotazů k výkazu výměr u jednotlivých řemesel.

Další část dotazů směřuje např. k  délkám záruk (zákonem není stanoveno), ověření kvality materiálů a jejich technickým parametrům, k  jejich výrobcům či dodavatelům (na to ze zákona nelze odpovídat), apod. Navíc je velká část dotazů duplicitních. Vysvětlení bylo poskytnuto, ale jiný vážný uchazeč dotaz položí znovu a je třeba znovu odpovědět.

Další částí byly dotazy na tzv. referenční výrobky. "Tímto pojmem se označují výrobky, které nelze popsat obecnou formulací a je tak uveden přímo jejich název či výrobce v  podobném příkladu. Zákon o veřejných zakázkách říká, že mohou být uvedeny pouze v  případě, že konkrétní výrobek nelze popsat jinak. Tento nedostatek se objevil zejména v  části projektové dokumentace nazvané: „ Předinvestice“, kde musíme navázat stávající infrastrukturu, měření a regulaci a nové energocentrum do stávající lokální distribuční sítě. Celá tato záležitost je sama o sobě velice komplikovaná, neboť na tuto síť jsou napojeny další komerční objekty," vysvětluje Petr Židek.

Dotazů na technickou dokumentaci – myšleno projektovou dokumentaci k provádění stavby, bylo doposud naprosté minimum a vesměs byly vysvětleny odkazem na konkrétní část projektové dokumentace. U stavby takovýchto rozměrů nejde o nic nestandardního, nic co by vybočovalo z  běžné praxe.

Vizualizace.

PROBĚHLA TRANSPARENTNÍ TRŽNÍ KONZULTACE ČI PRŮZKUM TRHU?

Je to tak, že přípravný realizační tým mapoval výstavbu či rekonstrukci a jejich rozsah u desítek plaveckých bazénů na území ČR. Zjistil, že na stavebním trhu takové společnosti jsou. Ale samozřejmě, nejsou jich desítky. "Předběžné tržní konzultace jsou účelné zejména tehdy, jestliže zadavatel nemá k dispozici veškeré potřebné a dostupné informace o předmětu veřejné zakázky nebo jestliže má zadavatel obavy, aby z důvodů své neodbornosti při vymezování předmětu veřejné zakázky nenastavil zadávací podmínky chybně. U stavebních zakázek je provedení takového typu řízení spíš raritou," upřesňuje gesčně příslušný náměstek.

PROČ TOLIK SPECIALISTŮ NA STRANĚ DODAVATELE?

"Chceme, aby byl bazén rekonstruován v  co nejvyšší kvalitě. Proto chceme, aby se na výstavbě podíleli profesionálové, kteří mají zkušenosti v  řadě oblastí. Jde nejen o stavaře, ale i o odborníky na výstavbu bazénů, vzduchotechniky, apod. U člověka, který bude „šéfovat“ celé stavbě, požadujeme autorizaci dle zákona č. 360, což u miliardové zakázky, je spíše naše povinnost než přání. Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Navíc požadujeme, aby dodavatel disponoval ve svém týmu osobou statika. Vzhledem k  tomu, že statické posouzení bylo zpracováváno za provozu areálu plaveckého bazénu, nelze vyloučit, že po úplném vypuštění vody a tím zásadnímu odlehčení celé konstrukce, může dojít k  pohybu konstrukce nebo mohou být nalezena potenciálně nebezpečná místa konstrukce. Z  tohoto důvodu preferujeme odborného statika se znalostmi a zkušenostmi z  oboru," uvedl náměstek libereckého primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu.

Převzato z www.liberec.cz, doplňující text Alena Roubalová

Ve fotogalerii dole jsou ukázky, jak to v zázemí bazénu vypadá. Buď jako v Domě hrůzy nebo jako v Technickém muzeu.