Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Fakulta strojní slavila sedmdesátiny s českými a slovenskými "kolegyněmi", hejtmanem a primátorem

16. 09. 2023 | 12:28

Děkan letos 70leté strojní fakulty TUL Jaromír Moravec na slavnostním zasedání Vědecké rady FS TUL udělil osobnostem, které se zasloužily o rozvoj fakulty, pamětní medaile a ocenění.

TULPředávání medailí a ocenění. Foto Jaroslav Tomášek (9)
Předávání medailí a ocenění. Foto:Jaroslav Tomášek, převzato z https://tuni.tul.cz

„Myslím, že se na těch uplynulých 70 let může Fakulta strojní dívat s hrdostí. Vychovala mnoho odborníků a dosáhla řady skvělých vědeckých úspěchů, zejména v aplikovaném výzkumu. Podařilo se zde vybudovat moderní špičkově vybavená pracoviště a také rozšířit spolupráci s řadou prestižních pracovišť. Zároveň ale čelíme řadě výzev a problémů, mezi něž patří snižující se zájem mladých lidí o technické obory, ale také například odklon průmyslu od tradičních směrů, kterými jsme se dlouhodobě řídili,“ řekl ve své úvodní zdravici děkan Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Jaromír Moravec.

Slavnostního dne se ve středu 13. září zúčastnili kromě členů Vědecké rady a Akademického senátu Fakulty strojní TUL také vedení Technické univerzity v Liberci v čele s rektorem Miroslavem Brzezinou a děkani a proděkani našich fakult. Přítomní byli také děkanka a děkani českých a slovenských strojních fakult. Zasedání Vědecké rady FS TUL bylo totiž zároveň vyvrcholením třídenní konference Sesia 2023, kterou tento rok hostila právě liberecká fakulta strojní. Sesia je setkáním vedení strojních fakult v ČR a SR, která se v tomto formátu konají pravidelně jednou ročně. Diskutuje se na nich aktuální problematika na strojních a technických fakultách související zejména se vzděláváním, počtem studentů a absolventů, tvůrčí činností, ale také financováním vědy a výzkumu.

Na středečním slavnostním zasedání dále nechyběli zaměstnanci a studenti jubilující fakulty a další hosté především z akademické sféry. Přišli také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Ten ve svém projevu mimo jiné připomněl, že na fakultě v 80. letech studoval, a dokonce v následující životní etapě zvažoval možnost nastoupit akademickou dráhu.

Primátor Zámečník také citoval nositele Nobelovy ceny za literaturu G. B. Shawa: „,Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe, nerozumný se snaží vytrvale přizpůsobovat svět sobě. Proto veškerý pokrok závisí na těch nerozumných." Dovolte mi, abych fakultě strojní k jejímu 70. výročí a zároveň své alma mater popřál, aby měla co nejvíce profesorů a studentů, kteří v duchu tohoto citátu chtějí být nerozumní a přizpůsobovat svět sobě,“ řekl primátor statutárního města Liberec a absolvent oboru strojírenská technologie na FS TUL Jaroslav Zámečník.  

Fakultě popřál také rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, který vnímá vývoj fakulty nejen v horizontu uplynulých desítek let, ale v horizontu vývoje a pokroku lidstva. „Fakulta strojní je dnes sedmdesátiletá. Je to jen pár desítek let, ale vnímám tu jasnou kontinuitu s pokusy a vynálezy předchůdců člověka následovaných starověkými civilizacemi až do dnešních dnů. Tím pro mě historie fakulty strojní sahá až na samý práh lidstva a touhy po poznání,“ řekl Miroslav Brzezina.

Dále zmínil, že vývoj a pokrok, aby opravdu směřoval správným směrem, není možný bez důrazu na svobodu a morální hodnoty, které nejsou tak viditelné jako materiální výdobytky lidstva, ale jsou stejně důležité.

„Dámy a pánové, přeji této fakultě mnoho úspěchů na poli vědy, výzkumu a vzdělávání a přeji jí také mnoho talentovaných studentů, kteří se k ní budou vždy hrdě hlásit tak jako dnes a kteří budou zachovávat svobodu,“ uzavřel svou zdravici rektor Brzezina.

Medaile a ocenění

Děkan Fakulty strojní a zároveň předseda její vědecké rady Jaromír Moravec na slavnostním zasedání udělil ocenění děkana za rozvoj fakulty v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti a pamětní medaile při příležitosti 70. výročí založení fakulty strojní.

Získali ji profesor Stanislav Beroun, docent Karel Daďourek, profesor Lubomír Pešík, profesor Ladislav Ševčík, profesor Petr Lenfeld a profesor Přemysl Pokorný.

Děkan fakulty dále ocenil za dlouhodobou spolupráci s fakultou a za zásluhy o zvýšení jejího postavení a prestiže: Profesora Nikolaje Ganeva, profesora Vladislava Laše, profesora Petra Noskieviče, profesora Jaroslava Purmenského, profesora Milana Růžičku, profesora Jana Picka, profesora Zdeňka Plívu a profesora Petra Špatenku.

TUL/Radek Pirkl, převzato z https://tuni.tul.cz