Kancelář architektury navrhla navázat na dřívější snahy vyhlásit Liebiegovo městečko městskou památkovou zónou

14. 07. 2021 | 15:00

Liebiegovo městečko je dlouhodobě nedoceněnou historicky a památkově významnou oblastí v centru Liberce a představuje jeden z nejpozoruhodnějších a velice hodnotných souborů tohoto typu na území města. Kancelář architektury města (KAM) proto navrhla navázat na dřívější snahy vyhlásit lokalitu městskou památkovou zónou.

FILM4
Liebigovo městečku často vyhledávají filmaři. Je unikátní a relativně zachovalé.

„Je to unikátní místo s řadou historicky cenných a významných staveb. Proto chceme usilovat o to, aby se území stalo městskou památkovou zónou. Ještě předtím ale určitě připravíme setkání s občany, především pak vlastníky nemovitostí v této lokalitě, abychom jim představili a vysvětlili, co konkrétně by pro ně taková změna znamenala. Jsem přesvědčený, že město má takový skvost chránit. Na druhou stranu si uvědomujeme, že o tom nejprve musíme diskutovat s lidmi, kteří tam žijí, a těmi, kterým konkrétní domy patří. A předložit jim fakta a argumenty, proč by náš záměr měli podporovat. Věřím, že je přesvědčíme,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Zájmem města je společensky a architektonicky významnou lokalitu uchovat a uchránit pro budoucnost. Některé z objektů totiž byly v minulosti znehodnoceny stavebními úpravami, především při zateplování fasád, ale i použitím nevhodných barev či materiálů a konstrukcí, které nerespektovaly původní ráz a charakter staveb.

Liebiegovo městečko vznikalo od poloviny 19. století do 20. let 20. století jako sídliště v okolí náměstí Pod Branou v Liberci. Tehdy sloužilo pro zaměstnance textilní továrny. Do současnosti se zachovalo v původní podobě a dodnes stále slouží k bydlení.

Jeho výstavba je podle odborníků příkladem plánované tovární výstavby na principu zahradních měst. Unikátní je hlavně tím, že bylo nenásilnou formou vestavěno do poměrně dramatické přírodní scenérie.

Klíčovým tvůrcem a duchovním otcem celkového pojetí sídliště byl Jakob Schmeissner. Jádro výstavby tvoří náměstí Pod Branou vybudované v letech 1911–1912, jehož přirozenou dominantou se stal dům s věžičkou. Sídliště se postupně rozrůstalo až do roku 1929. Za povšimnutí stojí především dveře jednotlivých objektů, které jsou příkladem náročné řezbářské práce. 

Liebiegové se na podobě města podepsali do té míry, že pro Liberec znamenali totéž, co firma Baťa pro Zlín. Rodina patřila k významným průmyslníkům a k nejdůležitějším občanům města.

Veřejnou debatu o budoucnosti Liebiegova městečka KAM připravuje na srpen. O jeho přesném termínu bude veřejnost informována s dostatečným předstihem.

LB/Jana Kodymová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace