Kraj se vložil do kauzy družstevních bytů, jasno chce sjednat zákonem Lex byty Liberec

03. 09. 2020 | 12:09

AKTUALIZOVÁNO: Cestou krajské zákonodárné iniciativy. tj. předložením speciálního zákona, který by vyřešil převody majetkových podílů obcí v družstevních bytech postavených se státní dotací, se vydá Liberecký kraj ve snaze odblokovat složitou situaci, v níž se ocitly desetitisíce lidí v celé republice. Proklestí-li si zákon v parlamentu cestu komplikovaným legislativním procesem a vejde-li v platnost, může se mu ve vší vážnosti přezdívat Lex byty Liberec.

bytyProblémMML
archivní foto

Uživatelé bytů, tzv. družstevníci, se nyní měli dočkat, v souladu s dvacet let starými smlouvami, převodu družstevních i městských podílů do svého vlastnictví. Města ale kvůli aktuální legislativě s převodem svých podílů na družstva otálejí, protože je tu riziko trestního stíhání zastupitelů, kteří by pro převod hlasovali, protože nejednali s péčí řádného hospodáře.

Takových bytů jsou po republice desetitisíce, v Liberci jde o 1150 bytů v deseti družstvech, protože sdružením finančních prostředků státu a lidí, a při finančním modelu garantovaným městem, se takto po Listopadu 1989 postavila celá novodobá sídliště.

Liberecký kraj se ústy hejtmana Martina Půty (SLK) přihlásil k řešení problému, který nejen v krajském městě proti sobě staví vedení Liberce a desetitisíce občanů města, kteří v předmětných bytech bydlí a již splnili svůj díl povinností daných smlouvou. Kraj má zákonodárné možnosti, jeho iniciativa je sice klikatá, ale kupodivu rychlejší než iniciativa senátorská. Rada kraje věc projedná 8. září a pošle návrh ke schválení do posledního krajského zastupitelstva v nynějším složení.

Problému se bude dnes věnovat i jednání libereckých zastupitelů. Radní Michal Hron (SLK), který má problematiku převodu bytů na starosti, uvedl, že to bude pouze formou informace se stanovením postupu, jak dál. Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) ale zmínil, že na programu je bod navržený radním Petrem Židkem z ODS, který navrhuje další cestu, jak problematické podílové spoluvlastnictví vypořádat, totiž cestou zápočtů mezi družstvy a městem.

Liberec má prozatím variantu, že by se podíly převáděly přímo na družstevníky za minimální, ale zdůvodnitelnou cenu. Má to ovšem háček, protože uživatel bytu by s ním nemohl minimálně 5 let disponovat, nemohl by ho prodat ani pronajmout, leda za usměrňované nájemné. S tím družstevníci samozřejmě nemohou souhlasit, protože nikdo neví, co bude zítra, natož na pět let.

Jejich byty se tak stávají neprodejnými a každým dnem ztrácejí na hodnotě.

Alena Roubalová

Liberec chce sporné převody bytů vyřešit změnou zákonů

Liberec chce převody svých podílů v bytových domech u sporných smluv z minulosti řešit změnou čtyř zákonů. Obdobným problémem se zabývají i další města v republice. Jde o desítky tisíc bytů stavěných se státní dotací, kvůli změnám legislativy je ale pro města komplikované převést své podíly na družstva bezplatně, jak se k tomu zavázaly při uzavírání smluv. Hrozí tak, že družstevníci za byty budou muset zaplatit podruhé. Novinářům to dnes řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj - SLK).

"Chceme do toho zatáhnout stát, aby situaci pomohl řešit. Tato zákonná varianta nám umožňuje nejideálnější cestu, kterou si přejeme obě strany, to znamená bez vysokých nákladů," uvedl primátor.

V Liberci je problematická sdružená výstavba bytů z let 1997 až 2007, pro něž družstva prostřednictvím města získala dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Týká se to 1150 bytů v deseti družstvech, město v nich má podíly 25 až 30 procent díky vložení státní dotace. Město se v uzavřených smlouvách zavázalo, že 20 let po kolaudaci domů převede svůj podíl bezúplatně na družstva. Podle právní kanceláře, u níž si Liberec zadal analýzu, ale závazek nemůže radnice splnit pro absolutní neplatnost těchto smluv. Vedení Liberce navíc tvrdí, že pokud by našlo nějakou možnost převést podíl města na družstva zdarma nebo za korunu, družstevníci by museli platit daň z příjmu. Na byt vychází podle města daň v průměru 200.000 korun. I to by chtělo město eliminovat novelou zákona.

Liberec ale sám nemůže podat návrh zákona, proto by ho místo něj měl předložit Liberecký kraj, který má zákonodárnou iniciativu. Krajské zastupitelstvo by se tím mělo zabývat v září, návrh Liberce hejtman Martin Půta (SLK) vítá. "Jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí uzavírala smlouvy především proto, že tam byla garance státu a že tam byla garance města. Kdyby tyto dvě garance nebyly, tak by velká část lidí do těch projektů nešla, že by pro ně byly nebezpečné," uvedl hejtman.

Vnímá zároveň, že návrhy krajů na změny zákonů nejsou moc úspěšné, chce proto vyjednat podporu ministerstva pro místní rozvoj. "To je to gesční ministerstvo, které spravovalo před 20 lety podmínky dotací. Není to samozřejmě předpokládám odpovědnost nikoho, kdo tam dnes pracuje, ale je to odpovědnost té instituce vůči lidem, kteří ty smlouvy na základě dotací podepsali," dodal hejtman.

čtk

TZ LK: Liberecký kraj a statutární město Liberec představily návrh zákona řešícího problémy nájemníků s byty a vlastnickými právy

Statutární město Liberec v současné době řeší situaci okolo převodu podílů města v bytových domech. Ty byly pořízeny z dotací Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Kraj se proto rozhodl podpořit všechny obce v této situaci prostřednictvím zákonodárné iniciativy, která umožní bezúplatný převod nemovitého majetku a zároveň přináší důležitou úpravu ve věci odvodu daně z příjmu. Návrh novely projedná 8. září letošního roku rada kraje a poté v případě odsouhlasení i krajské zastupitelstvo.

Předkládaný návrh zákona je koncipován tak, aby obce získaly právo nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace na výstavbu nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou, tedy bezplatně či za symbolickou cenu. Obce by na jeho základě měly zároveň nakládat s majetkem s „péčí řádného hospodáře“.

Dále Liberecký kraj a statutární město Liberec navrhují, aby byl od daně z příjmů osvobozen příjem nájemníků a členů bytových družstev z nabytí vlastnického práva od obce.

„Námi navrhovaná změna zákona povede k bezpečné cestě pro obce směrem k narovnání vlastnických vztahů, které vznikaly téměř před dvaceti lety, často právně složitě, a jež jsou podle mého názoru velice problematické a právně nejisté. Lidé byli tehdy při zajišťování klientů pro projekty družstevního bydlení ujišťováni, že získají pozemky bezúplatně a celých dvacet let tak žili v domnění, že je skutečně zadarmo dostanou. Nyní by mělo být vše jinak, existují zde mnohá právní rizika a daňová povinnost, což nepovažuji za správné. Stát by měl být schopen držet slovo. Pro návrh chci také získat podporu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Aktuálně se v celé České republice problematika dotýká desítek tisíc lidí ve zhruba 23 tisících bytech. Ty vznikly v letech 2000–2007 částečně z dotací ze SFRB, jež činily zhruba 8 miliard korun. „Jen v Liberci je těchto bytů 1.150 v 10 bytových družstev. Město v nich má podíly zhruba mezi 25 % až 51 %. Schválení této novely zákona by nejen pro Liberec znamenalo zásadní zlom v nešťastném sporu kolem převodu bytů z města na družstva. Potom by totiž převod bytů nájemníky nestál ani korunu. Tato úprava současně odstraňuje jakoukoliv nejistotu a další zpochybňování vlastnických práv v budoucnu,“ dodal primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

„Tento problém se nedotýká jen Liberce a Jablonce nad Nisou, ale desítek dalších měst po celé republice. Proto věřím, že bude silná politická vůle i u českého parlamentu tento problém urychleně řešit a narovnat jednu právní bytovou křivdu. Nikdo jistě nechceme, aby po republice vznikaly další kauzy podobné tragické situaci klientů H-Systému,“ dodal hejtman Martin Půta.

„Velmi tuto aktivitu Liberce a Libereckého kraje vítám a podporuji. Starostky a starostové potřebují v dané věci právní jistotu, kterou jim tento návrh přináší. Problematika převodu družstevních podílů bytů vystavěných s pomocí státních dotací se týká desítek obcí a měst v české republice a především desítek tisíc lidí, kteří se takové výstavby zúčastnili. Návrh bezesporu také přispěje k podpoře bydlení a jeho dostupnosti,“ uzavřel František Lukl, předseda Svazu měst a obcí České republiky.

Aktivitu Libereckého kraje a statutárního města Liberec podporuje také předseda Sdružení místních samospráv České republiky Stanislav Polčák.

LK/Filip Trdla       

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace