Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec chce vesecký areál zpřístupnit turistům s "bydlíky". Vybuduje šest karavanových stání

22. 06. 2023 | 13:34

Město Liberec by rádo ve svém rekreačním a sportovním areálu ve Vesci vybudovalo 6 karavanových krátkodobých stání. Cílem  je  zatraktivnění  areálu  ve  Vesci  v majetku  statutárního  města  Liberce,  podpora cestovního  ruchu  a  rozšíření  aktivit  v tomto  volnočasovém  areálu  přístupném  pro  širokou  veřejnost.

obytneauto
ilustrační foto

Jedno místo zastřešené přístřeškem, nacházející se na stávajícím parkovišti, bude napojené na potřebnou infrastrukturu, což je možnost doplnění čisté vody, výpusť šedé vody, výlevka kazety chemického WC a připojení se na elektřinu. Součástí servisního místa je betonová plocha s dvorní vpustí pro vypouštění tzv. šedé vody. V těsné blízkosti nové plochy bude na parkovišti vyznačeno dalších pět parkovacích stání  pro karavany, kde jsou navrženy další pilířky pro možné připojení karavanů na elektrickou energii a případně i pitnou vodu.

„Turisté s ´bydlíky´ jsou každoročně rostoucí skupinou návštěvníků měst v Evropě. Tomuto trendu, ruku v ruce s podporou Libereckého kraje, chceme vyjít vstříc a areál ve Vesci je k tomu přímo vhodný. Je blízko městu, jsou tam krásná sportoviště a výhledy, a přesto tam je klid na nocování,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Cílovou skupinou jsou nadšenci do kempování, kteří preferují ubytování v těchto specifických podmínkách. „Jelikož areál ve Vesci nabízí mnoho sportovního a rekreačního vyžití, je podpora autokempingu vhodným doplněním nabízených služeb, která se může stát důležitým bodem zájmu většího okruhu veřejnosti. V tuto chvíli je k projektu zpracována studie s předpokládanými náklady ve výši necelých 2,5 milionu korun,“ popisuje vedoucí odboru správy veřejného majetku Lukáš Hýbner.

Město Liberec podá žádost o dotaci na podporu karavanových stání v programu Infrastruktura cestovního ruchu – karavanová stání 2023. Liberecký kraj v rámci této výzvy podporuje projekty do výše 70 % způsobilých výdajů, nejvýše však 500 000 Kč. V případě, že bude dotační žádosti vyhověno, bude zpracována projektová dokumentace ve vyšším stupni pro povolení stavby, aby následně mohla být stavba v roce 2024 realizována.

LB/Jana Kodymová