Liberec chce vyjít vstříc zájemcům o zahrádkaření v koloniích, vytipuje pro ně plochy na periferii

17. 02. 2021 | 14:26

Na základě značné poptávky po plochách pro zahrádky vytipovává město plochy,  kde  bude  možné  zahrádky připravit. Rada města Liberce včera projednala možnosti vymezení náhradních zahrádek a vytvoření nových zahrádkových kolonií. V územním plánu byla pro možný rozvoj zahrádek nově vybrána lokalita ve Vesci - Nad Strání.

mrkev
ilustrační foto

„Tady byla v minulosti zpracována územní studie, která zde umisťovala rodinné domy. Už tato územní studie poukazovala na špatnou ekonomiku projektu, zejména s ohledem na vyvolané investice do přeložky vrchního vedení VN 35kV. Proto město v současné době zvažuje úpravu územní studie tak, aby na těchto městských pozemcích mohly být umístěny zahrádky,“ popisuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Při srovnání s ulicí Wintrova, kde je rozloha zahrádek cca 1,7 ha a počtu cca 67 zahrádek, lze předpokládat, že na vybranou lokalitu půjde umístit až 50 zahrádek. Započítat se totiž musí také vybudování odstavných stání a pěších propojení. Plochy ve Vesci - Nad Strání umožňují narozdíl od ploch ve Wintrově ulici výstavbu drobných staveb typu oplocení, chatka, bazén a podobně.

„V novém územním plánu bylo vybráno několik dalších lokalit pro zahrádky, ať už na soukromých pozemcích nebo v držení státu. Pozemky ve vlastnictví státu bude město chtít získat. V novém územním plánu jsou zahrádky vymezeny v lokalitách Machnín -Tolstého, Horní Suchá u Liberce – Karlovská. Pro lokalitu ve Vesci - Nad Strání je nutné zpracovat studii rozdělení pozemků a vymezení veřejných ploch například pro parkování. Tuto studii zpracuje do konce srpna Kancelář architektury města Liberec,“ upřesňuje primátor Jaroslav Zámečník.

LB/Jana Kodymová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace