Na dalších místech v Liberci přibyly aretační systémy pro kontejnery. Šetří místo a pomáhají urychlit svoz odpadu

29. 07. 2022 | 5:00

Problémy s nepořádkem kolem kontejnerů řeší v Liberci už řadu let. Kromě nevzhledných a nevkusných hromad odpadu kolem popelnic na sídlištích dochází často k přemisťování jednotlivých kontejnerů, což komplikuje práci pracovníkům svozových společností. Poslední novinkou v Liberci jsou aretační systémy, které ukotvují kontejnery na jednom místě.

aretace5
Stačí několik chytře vymyšlených kovových prvků a kontejnery drží na vyčleněném místě. Foto: SML

Šetří především čas popelářům, kteří najdou daný kontejner vždy na stejném místě. Výhody ale vidí vedení města i v dalších aspektech.

Na některých libereckých sídlištích vypadají stání pro kontejnery a popelnice spíš jako skládka komunálního odpadu. Loni na podzim město zareagovalo koupí tří mobilních kamer, které mají zabezpečit, aby se především na největších sídlištích netvořily hromady nesourodého nepořádku, který je třeba následně nákladně odvážet do sběrných dvorů.

Další novinkou z posledních let, která by měla zabezpečit, aby se kontejnery z dlouhodobého hlediska nepřeplňovaly a zůstaly stále na svých místech, jsou takzvané aretační systémy. Nejde přitom o nic složitého. Jednoduchá kovová konstrukce jednoduše přilne k plastovému kontejneru a udrží ho na svém místě. Pro město aretační systémy dodala společnost Asacont.

Zatím jsou umístěné v ulicích Nezvalova, Vavřincově vrchu, Řeznické, Palmové, U Kulturního domu, Rudolfovské nebo Burianově ulici. Pokud se systém osvědčí, má vedení města v plánu s jeho využitím i na dalších místech ve městě. Umístění kontejnerů na stabilní místa se ve zmíněných ulicích podařilo zvětšit prostor pro parkování místních obyvatel i zlepšit výhled do křižovatek, kde jsou kontejnery přistaveny.

Navíc na několika místech v Liberci dochází k některým stavebním úpravám kontejnerových stání. Opravené betonové plochy jsou nově v Haškově, Chelčického, Olbrachtově nebo Uhlířské ulici. Do začátku zimy by měla přibýt další opravená místa. Dlouhodobě se v Liberci daří s odpadem nakládat stále lépe. Důkazem, že občané odpad třídí, je i nedávné osvědčení o úspoře emisí, které severočeské město získalo od obalové společnosti EKO-KOM. Za uplynulý rok se podařilo v Liberci díky třídění ušetřit přes třináct tisíc tun oxidu uhličitého.

V následujících letech se chystá město i nadále podporovat chytré třídění odpadu a naopak bojovat proti vznikajícímu nepořádku kolem popelnic nebo proti černým skládkám za městem. Na Tržním náměstí mají podle posledních schválených projektových dokumentací “vyrůst” podzemní kontejnery pro tříděný odpad, které zcela řeší problém s umístěním nádob i nepořádkem vznikajícím kolem nich.

Totožné podzemní kontejnery jsou už v tuto chvíli na třech místech v centru města, konkrétně v ulici Zámečnická, Sukovo náměstí a náměstí Českých bratří. Jen je třeba si při odhazování odpadků vybrat ten správný kontejner. Například v Zámečnické ulici jsou pouze kontejnery na plast, papír a také směsný odpad. Na zbylých dvou místech jsou umístěné kontejnery na papír, plast, sklo a nápojové kartony.

Stále zůstávají ve městě a jeho okolí, i přes snahu vedení města a většiny obyvatel, mnohá místa, kde se objevují odpadky nebo černé skládky. Při odhalení takového prostoru nebo při zjištění poničeného kontejneru je možnost obrátit se na magistrát města, který danou situaci musí řešit. Každoročně probíhají dvakrát ročně celorepublikové uklidy, při nichž pomáhají dobrovolníci a zapojit se může každý. Především okolí kolem cyklostezky u Nisy si zaslouží, aby zůstalo bez odpadků.

Text lux, foto: Město Liberec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace